Strokovna ekskurzija študentov v Strasbourg

Od 20. do 23. marca 2012 je potekala ekskurzija študentov prava v Strasbourg, na kateri smo prisostvovali javni obravnavi primera pred velikim senatom Evropskega sodišča za človekove pravice (obravnavo si lahko ogledate na www.echr.coe.int), se srečali s sodnico dr. Mirjano Lazarovo Trajkovsko, poslušali predavanje sodnika dr. Boštjana M. Zupančiča o formalizmu pri sojenju ter poslušali predstavitve delovanja Sveta Evrope in njenih organov, ki so jih podali Matjaž Gruden, Milica Vesović, veleposlanik Damjan Bergant in njegova namestnica Barbara Sušnik ter se neformalno srečali z vrsto nekdanjih študentov pri predmetih Pravo SE in Evropsko pravo človekovih pravic, ki trenutno delajo v organih in službah SE. Posebnost tokratne ekskurzije je bila generalka tekmovalcev, ki se pripravljajo za regionalno tekmovanje v simulaciji dela ESČP, ki bo konec aprila v Sarajevu.
Širše poročio za Pravno prakso bo pripravil as. s Fakultete za upravo Nejc Brezovar.

Zahvaljujem se vsem navedenim in drugim, ki so  pripevali k uspešni izvedbi ekskurzije, zlasti pa Maji Jagodić, Ani Nađ, Blažki Marolt in Vanji Bobaš.

Več informacij...

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115