Central and East European Moot Court (CEEMC)

Tekmovanje v poznavanju prava Evropske unije

Področje prava:
Pravo Evropske unije

Velikost tekmovanja:
Mednarodno študentsko tekmovanje, ki se ga udeležuje okoli 20 ekip iz novejših in bodočih članic EU

Organizator:

Britanski center za angleške in evropske pravne študije pod pokroviteljstvom Univerze v Cambridgu in Sodišča EU

Kraj in čas:
Eno od mest v novejših in bodočih članicah EU. Priprave trajajo od (konca) januarja do konca aprila.

Odgovorni:
Mentor: izr. prof. dr. Ana Vlahek

Sestava ekipe:
Govorniki v vlogi tožnika in toženca: 3-4

Pogoji sodelovanja:
- da ste študent(ka) PF v Ljubljani, ki je v študijskem letu tekmovanja vpisan(a) v najmanj 4. letnik prve stopnje ali na drugo stopnjo
- da aktivno obvladate angleški jezik
- da ste željni znanja s področja prava EU
- da ste željni znanja govorništva in priprave memorandumov
- da ste pripravljeni vložiti v ta projekt veliko truda in časa od (konca) januarja do konca aprila.
- da vas veseli skupinsko delo

Rok za informativno prijavo:
Roka za informativno prijavo trenutno ni.

Kontaktna oseba:

izr. prof. dr. Ana Vlahek
E ana.vlahek@pf.uni-lj.si
T 01 42 0315401 42 03154

Historiat udeleževanja naših ekip na tem tekmovanju in rezultati:
Na tekmovanju Central and East European Moot Court  naša ekipa dosega izjemne rezultate, npr.:


2022
- ekipno 1. mesto
članice: Masha Korošec, Žana Lapajne, Nika Podakar
coachinje: Tjaša Kalin, Maruška Juhant, Nika Grošelj
mentorica: izr. prof., izr. prof. dr. Ana Vlahek

2021
- ekipno 2. mesto
- posebna pohvala za govornika (Tjaša Kalin)
člani: Tjaša Kalin, Maruška Juhant, Walter Maj Vidmar, Nika Grošelj
coachinji: Sara Ermenc, Hana Palčič Vilfan
mentor: izr. prof. dr. Ana Vlahek

2017
- ekipno 3. mesto
- 1. mesto v pisnih izdelkih

- posebna pohvala za govornika (Sara Ermenc)
člani: Aljoša Aleksovski, Sara Ermenc, Urška Rotar in Špela Zupančič
coachi: Daniela Mozetič, Ana Bonča, Mirjam Homar, Urša Ušeničnik in Lara Matan
mentor: izr. prof. dr. Ana Vlahek

2015
- ekipno 1. mesto
- 2. mesto v pisnih izdelkih
člani ekipe: Irma Abdić, Maks Mencin, Luka Milanović, Zoran Škrbin
coachi: Kaja Batagelj, Ana Hergouth, Petra Zvržina, Sandra Koren
mentor: doc. dr. Ana Vlahek

2014
- ekipno 1. mesto

- individualno 1. mesto v kategoriji najboljšega govornika
(Daniela Mozetič)
- 2. mesto v pisnih izdelkih (memorandumih za tožnika in toženca)
člani ekipe:  Sandra Koren, Daniela Mozetič, Žiga Urankar, Petra Zvržina
coachi: Urška Cujnik, Jure Globočnik, Neža Šubic
mentor: doc. dr. Ana Vlahek 

2013
- uvrstitev v polfinale
- 1. mesto v memorandumih
- najboljši govornik tekmovanja
člani ekipe: Neža Šubic, Helena Uršič, Jure Globočnik
mentor: doc. dr. Ana Vlahek, mag. Martina Sever

2012
- ekipno 1. mesto
člani ekipe: Urška Cujnik, Mojca Ilešič, Karmen Lutman, Dušan Mitrović
mentor: doc. dr. Ana Vlahek, mag. Martina Sever

2006:

- uvrstitev v polfinale
- 2. mesto v memorandumih
člani ekipe: Katarina Koren, Ajda Gobec, Vilma Kovač, Eneja Bogataj
vodja: as. Ana Vlahek
mentor: prof. dr. Peter Grilc

2005:
- ekipno 3. mesto
- 1. mesto v memorandumih
- posebna pohvala za govornika
člani ekipe: Ursula Smuk, Mihela Demšar, Nastja Rovšek, Anže Arko
vodja: as. Ana Vlahek
mentor: prof. dr. Peter Grilc

2004:
- ekipno 2. mesto
- 2. mesto v memorandumih
- 1. mesto v kategoriji govornikov

člani ekipe: Boštjan Koritnik, Živa Filipič, Katarina Kus, Saša Sodja
vodja: as. Ana Vlahek

2003:
- ekipno 1. mesto
člani ekipe: Ana Vlahek, Ana Kerševan, Martina Sever, Matija Longar
vodja: /

Poročila in slike s prejšnjih tekmovanj
Central and East European Law Moot Court Competition 2022
Central and East European Law Moot Court Competition 2021
Central and East European Law Moot Court Competition 2017
Central and East European Law Moot Court Competition 2015
Central and East European Law Moot Court Competition 2014Rektorjevo priznanje ekipi PFUL na CEEMC 2014
Central and East European Law Moot Court Competition 2013
Central and East European Law Moot Court Competition 2012
Central and East European Law Moot Court Competition 2005
Central and East European Law Moot Court Competition 2004
Central and East European Law Moot Court Competition 2003

Koristne povezave:
http://www.ceemc.co.uk/