Potek

Pravna klinika »Pravo v športu« poteka v štirih glavnih sklopih:

 • tradicionalno uvodno predavanja dr. Marka Ilešiča
 • teoretični del predavanj
 • okrogla miza
 • praktični del, opravljanje praks pri mentorskih organizacijah

Ključni, teoretski del, poteka v okviru seminarjev, kjer se v roku enega do dveh tednov zvrstijo predavanja uveljavljenih strokovnjakov s področja prava in športa. Teme predavanj so izbrane tako, da se udeležencem predstavi čim širše področje prava v športu, s tem pa se imajo študentje možnost seznaniti s pravnim področjem, ki ga sicer ni v obvezne študijskem načrtu.

Kot novost smo pred nekaj leti vpeljali okroglo mizo, na katero povabimo strokovnjake z različnih področij, za katere menimo, da nam lahko podajo nov in zanimiv pogled na obravnavano tematiko. Vsako leto izberemo novo, aktualno temo. Do sedaj smo obravnavali tematike, kot so: 

 • »Financiranje in nagrajevanje športnikov: Ali bodo novi pristopi izrinili uveljavljene načine?«,
 • »Pravni vidiki boja proti dopingu v športu«,
 • »Zaposlovanje športnikov - med kariero in po njej«
 • »Pogovor z Aleksandrom Čeferinom«


Uvodno predavanje
 

 • Pravna klinika »Pravo v športu« je bila prvič izvedena v študijskem letu 2011/12. Že vse od zgodnjih začetkov je otvoril sezono dr. Marko Ilešič, sodnik na Sodišču EU. Tudi letos bo zainteresiranim študentom 18.12.2019 predaval o razmerju med športom in pravom.
 • Udeležba na uvodnem predavanju bo prednost, za tiste študente, ki se želijo prijaviti na glavni del klinike.
 • Glavni (teoretični) del klinike
 • Glavni del klinike vedno poteka v začetku drugega semestra. Zvrsti se v nizu predavanj, kjer študentom postopoma predstavimo različne vidike prava v športu. Predstaviti želimo čim širši nabor strokovnjakov z različnih področji. Do sedaj smo uspešno sodelovali s:
 • Profesorji Pravne fakultete v Ljubljani: prof. dr. Peter Grilc (med drugim tudi arbiter na CAS), prof. dr. Klemen Podobnik, doc. dr. Luka Tičar in prof. dr. Saša Zagorc (med drugim tudi idejni vodja in mentor pravne klinike)
 • Odvetniki: Blaž Bolcar Tomažin (Sportelement, Odvetniška pisarna Bolcar), mag. Jure Levovnik (odvetniška pisarna Jadek in Pensa), Tine Mišic (Odvetniška Družba Ilič & partnerji), Pavle Pensa (odvetniška pisarna Jadek in Pensa)
 • Vodstveni in odgovorni člani športnih organizacij: Mladen Čičmir (vodja sektorja za mednarodne in pravne zadeve NZS), dr. Janez Kocjančič (nekdanji predsednik OKS), dr. Tone Jagodic (nekdanji generalni sekretar OKS), Aleš Zavrl (nekdanji generalni sekretar NZS)
 • Sodniki in predstavniki državnih organov: dr. Vesna Bergant Rakočevič (sodnica na Višjem sodišču v Ljubljani), dr. Marko Ilešič (sodnik Sodišča Evropske Unije), Drago Kos (prvi predsednik Komisije za preprečevanje korupcije), Rožle Prezelj (Varuh športnikovih pravic)
 • Nekdanji študenti Pravne fakultete v Ljublani: Žiga Frass , Petra Kladnik, Luka Milanović, Ana Podbrežnik
 • Drugi: Aleksander Čeferin (predsednik UEFA), prof. dr. Jernej Letnar Černič (Evropska pravna fakulteta),  mag. Siniša Mitrović (davčni svetovalec)
 • Tuji predavatelji: Alexander Engelhard (odvetniška pisarna Arnecke, Sibeth, Dabelstein), Dr. David McArdle (profesor na University of Stirling) 


Praksa

Po koncu teoretičnega dela, ko študente opremimo s potrebnimi osnovami, je na vrsti praktični del. Čim več udeležencem pravne klinike želimo po zaključenem sklopu predavanj omogočiti tudi udejstvovanje v praski na področju prava in športa. Izbrani študenti opravljajo prakso v mentorskih organizacijah, kjer se imajo možnost seznaniti s tekočimi pravnimi zadevami s katerimi se ukvarjajo mentorske organizacije. Na ta način poglobijo in razširijo svoje znanje, pridobljeno tekom teoretičnega dela.

 Do sedaj so študenti uspešno opravljali prakso pri naslednjih mentorskih organizacijah:

 • ­Atletska zveza Slovenije
 • Košarkarska zveza Slovenije
 • Nogometna zveza Slovenije
 • Triatlonska zveza Slovenije
 • Olimpijski komite Slovenije
 • Slovenska univerzitetna športna zveza
 • Športna unija Slovenije
 • Zveza za šport invalidov Slovenije
 • Inšpektorat in Direktorat RS za šolstvo in šport
 • Varuh športnikovih pravic
 • Odvetniška pisarna Bolcar

 Vsako leto si organizatorji prizadevamo razširiti krog organizacij, pri katerih se opravlja prakse.

Ker je prijavljenih študentov več, kot je mest za prakso je zelo pomembno sodelovanje pri predavanjih. Pri podeljevanju praks se trudimo ustreči željam posameznikov, hkrati pa zadovoljiti potrebe mentorskih organizacij.

 

Galerija