Povezave

Povezave na spletne strani partnerskih inštitucij, v okviru katerih opravljajo prakso udeleženci programa Pravna klinika

Varuhinja človekovih pravic RS

Ministrstvo za notranje zadeve

Upravno sodišče RS

Pravno informacijski center nevladnih organizacij - PIC

Slovenska filantropija
 

Vrhovno sodišče Republike Slovenije 

Povezave na uporabne slovenske spletne strani           

Pravno informacijski-sistem RS

Pregled sodne prakse slovenskih sodišč

Evroterm – večjezična terminološka zbirka pravnih izrazov Vlade RS (uporabno za prevajanje)

Na sodišču

Povezave na evropske in mednarodne spletne strani

Visoki komisariat Združenih narodov za begunce - UNHCR

Mednarodno združenje sodnikov s področja prava beguncev - IARLJ

Zbirka naslovov učnega gradiva za azilno pravo – Refugee Law Reader

Mednarodna organizacija za migracije (IOM)

Evropski svet za begunce in azilante (ECRE)

Evropski odbor za boj proti rasizmu in nestrpnosti pri Svetu Evrope (ECRI)

Avstrijski center za informacije o državah izvora in raziskave na področju azila pri avstrijskem Rdečem križu (ACCORD)

asylum-online – spletna stran o azilu v nemščini

Freedom House – ameriška nevladna organizacija s področja človekovih pravic

Amnesty International

Refugees International

RefNZ – novozelandska kvazisodna in sodna praksa (Refugee Status Appeals Authority, High Court, Court of Appeal, Supreme Court) s področja azilnega prava

Informationsverbund Asyl – pravne informacije, nemška sodna praksa (stran v nemščini)

Asyl.de – povezave na nemške, avstrijske, švicarske in mednarodne akterje na področju azila (stran v nemščini) 

Evropska baza azilnega prava (EDAL)

Povezave na spletne strani državnih inštitucij

Avstralija – Department of Immigration and Multicultural Affairs

Avstralija – Refugee Review Board

Nova Zelandija - Immigration and Protection Tribunal

Kanada - Immigration and Refugee Board

Nemčija – Zvezni urad za migracijo in begunce

Francija – Pritožbena komisija za begunce

Francija – Urad za zaščito beguncev in oseb brez državljanstva (OFPRA)

Belgija -  Svet za spore v zvezi s tujci (v franc., nemšč. in nizoz.)

Avstrija - Zvezno upravno sodišče

ZDA - American Immigration Center

Viri informacij o državi izvora (COI)

European COI Network (ecoi.net)

Ministrstvo za zunanje zadeve ZDA (US Department of State)

Britansko Ministrstvo za notranje zadeve (UK Home Office)

Human Rights Watch

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115