Teksti

Želimo, da bi spletna stran pravne klinike postala uporaben vir informacij za vse, ki jih zanima pravo tujcev in azilno pravo kot pomembni področji varstva človekovih pravic. Uvodoma tako predstavljamo diplomske naloge študentov Pravne fakultete, ki so povezane s tem področjem. Zanimajo nas vaši predlogi za tekste, članke, prispevke, ki bi jih lahko uvrstili na spletno stran, tako da bo čimbolj aktualna in uporabna.

Diplomske naloge iz azilnega in migracijskega prava:


Opozorilo: Objavljene diplomske naloge so avtorsko zaščitene, nosilci vseh avtorskih pravic pa so avtorji sami. Z dovoljenjem za objavo na spletni strani Pravne klinike, ki so ga podali, zadržijo vse avtorske pravice. Reprodukcija brez njihovega dovoljenja je strogo prepovedana! 
 
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115