Pravna svetovalnica LGBT


Izhodišče

Pravna svetovalnica za pravice lezbijk, gejev, biseksualnih in trans oseb (LGBT) je nastala kot del širšega (mednarodnega) projekta »DIKE - projekt opolnomočenja LGBT-oseb in NVO za odpravljanje sistemske in strukturne diskriminacije istospolno usmerjenih oseb, krepitev aktivnega državljanstva, vladavine prava, demokracije in socialne pravičnosti«, ki je sofinanciran iz Programa za NVO Norveškega finančna mehanizma in Finančnega mehanizma EGP.

Osnove informacije o projektu so dostopne na naslednjih povezavah (URL):

-   http://www.norveski.nvosklad.si/sofinancirani-projekti,

-   https://lgbtpravice.si/projekt.

Eden od ciljev projekta DIKE je bila vzpostavitev trajnostnega sistema t. i. vrstniškega (angl. peer-to-peer) pravnega svetovanja za LGBT-osebe, pare in njihove družne. Za doseganje tega cilja smo zasnovali alternativno obliko vrstniške pomoči in podpore, ki je temeljila na združitvi klasičnega koncepta vrstniškega svetovanja s konceptom pravne klinike oziroma pravne svetovalnice kot sodobnega načina izobraževanja pravnic in pravnikov, v jedru katerega je vključevanje študentk in študentov v praktično delo.

Na tej podlagi je Pravna svetovalnica LGBT – kot nova obštudijska dejavnost, namenjena študentkam in študentom Pravne fakultete v Ljubljani – prvič začela delovati v študijskem letu 2014/15.


Namen

Namen delovanja Pravne svetovalnice LGBT je bil s pomočjo študentk in študentov Pravne fakultete Univerze v Ljubljani krepiti znanje o pravicah LGBT-oseb, parov in njihovih družin, navedenim osebam nuditi osnovne informacije o njihovem pravnem položaju in o pravnih poteh za uveljavljanje njihovih pravic, vključno s pravico do varstva pred diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete in spolnega izraza. Pravna pomoč v okviru Pravne svetovalnice LGBT se je zagotavljala brezplačno in temelju na prostovoljnega dela vključenih študentk in študentov.  


Kaj počnemo?

Po opravljenem uvodnem usposabljanju, pri katerem so vsako leto sodelovali ključni strokovnjaki in strokovnjakinje na tem področju (npr. prof. dr. Roman Kuhar, doc. dr. Barbara Rajgelj, dr. Neža Kogovšek Šalamon, mag. Anja Koletnik in drugi), je bila osrednja naloga vključenih študentk in študentov (tj. svetovalk in svetovalcev) uporabnikom posredovati osnovne informacije o pravnem položaju in pravicah LGBT-oseb, parov in njihovih družin, jim nuditi splošne usmeritve za uveljavljanje pravnega varstva glede diskriminacije, dajati mnenja h konkretnim osnutkom vlog za uveljavljanje pravic itd.

Poleg svetovalnega dela pa so študentke in študenti v okviri Pravne svetovalnice LGBT občasno izvajali tudi projektne aktivnosti. Rezultati ene od tovrstnih aktivnosti so dostopni v obliki strokovnih člankov, ki so jih ob uveljavitvi novega Zakona o partnerski zvezi (ZPZ) pripravili študenti in študentke svetovalnice v publikaciji:  

Od sistemske diskriminacije k polni enakopravnosti? Položaj LGBT-oseb, parov in njihovih družin ob uveljavitvi Zakona o partnerski zvezi; uredila Tilen Štajnpihler Božič, Luka Mišič; Pravnik – revija za pravno teorijo in prakso, letn. 72 (2017), posebna št. 1. URL: https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/15540817.


Kdo smo?

Delo Pravne svetovalnice LGBT je potekalo pod vodstvom koordinatorja, doc. dr. Tilna Štajnpihlerja, in zunanje mentorice dr. Mojce Zadravec, ki se ji je pridružil še as. Luka Mišič. Svetovalci in svetovalke, ki so bili vpeti v delo svetovalnice, so bili dodiplomski in podiplomski študentke in študenti Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ki so bili predhodno posebej usposobljeni za svetovalno delo na tem področju.

 V času delovanja Pravne svetovalnice LGBT so se zvrstile tri ekipe predanih svetovalk in svetovalcev (po abecednem vrstnem redu): 

Prva generacija:

 

Borec Veronika

Bregač Miha

Emeršič Katarina

Hergouth Ana

Jeričević Maša

Krajnc Nina

Mišič Luka

Pogačar Ana

Urankar Žiga

Zupančič Simona

 

Druga generacija:

 

Činč Maja

Čuk Jasmina

Frelih Miha

Kuhar Metka

Remic Barbara

Sedeljšak Mirjam

Šteblaj Jana

 

Tretja generacija:

 

Bobek Nika

Brvar Petra

Horvat Sara

Kranjc Anja

Mićić Nadja

Stroligo Urankar Nika

Urankar Nejc

Zaletel Miha

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115