ŠTUDIJSKO LETO 2019/20

TEORETIČNI DEL

24. oktober 2019:  Na uvodnem srečanju smo se spoznali in dogovorili o poteku dela na kliniki

  6. november 2019: Predavanje upravnega sodnika Andreja Kmecla z naslovom Etične zahteve v sodniškem poklicu

13. november 2019: Predavanje upravne sodnice mag. Jonike Marflak Trontelj z naslovom Najpogostejše kršitve upravnega postopka

20. november 2019: Predavanje odvetnikov mag. Martine Sever in Sergeja Omladiča iz odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji z naslovom: Pisanje tožbe in začasne odredbe v upravnem sporu

27. november 2019
: Predavanje upravne sodnice mag. Mire Jalen Dobravec z naslovom: Predhodni preizkus tožbe v upravnem sporu

  4. december 2019
: Predavanje odvetnice Maje Prebil iz odvetniške družbe Potočnik in Prebil z naslovom: Sodno varstvo v postopkih javnega naročanja

11. december 2019: Predavanje upravne sodnice mag. Mojce Muha z naslovom: Začasne odredbe v upravnem sporu 

18. december 2019: Predavanje odvetniškega kandidata Matija Urankarja in odvetnika Uroša Čopa iz odvetniške pisarne Miro Senica in odvetniki d.o.o. z naslovom: Postopki inšpekcijskega nadzora s posebnim poudarkom na davčnem inšpekcijskem postopku 

5. februar 2020: Predavanje upravnega sodnika dr. Damjana Gantarja z naslovom: Pisanje sodne odločbe v upravnem sporu


PRAKTIČNI DEL

Praktično delo so udeleženci klinike opravljali na Upravnem sodišču Republike Slovenije pod nadzorom nosilke klinike doc. dr. Brune Žuber in zunanjih mentorjev, ki so pravni strokovnjaki na področju upravnega procesnega prava. Kljub pandemiji Covid-19 je bilo vsem udeležencem klinike omogočeno praktično delo na Upravnem sodišču Republike Slovenije, alternativno pa jim je bila ponujena tudi možnost priprave osnutka sodne odločbe na podlagi fiktivnega primera.
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115