Vtisi udeležencev

Vir: Študentska koordinatorja klinike

Upravnosodna klinika je že v prvem letu svojega delovanja k sodelovanju pritegnila številne ugledne strokovnjake s področja upravnega prava, ki so študentom predstavili najaktualnejša vprašanja, ki se pojavljajo v praksi. Klinika tako uspešno razbija mit o dolgočasnosti in birokratskosti upravnega prava, saj gre za nenehno razširjajoče in spreminjajoče se področje, ki pravnike vsak dan znova postavlja pred številne izzive.

Njenim udeležencem pa je dala tudi možnost izkusiti upravno (procesno) pravo v praksi s pripravo odločitve v izbranih, neodločenih primerih pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije. Na tak način so se lahko soočili s pomembnimi in najaktualnejšimi problemi s področja upravnega prava in pridobili dragocene izkušnje, ki jim bodo pomagale na vseh področjih pravnega udejstvovanja.
Špela Lovšin in Tilen Majnik, študentska koordinatorja klinike

Zame je Upravnosodna klinika presegla vsa pričakovanja - letošnji program je bil idealna kombinacija teorije in prakse. Zagotovo predstavlja pomembno praktično nadgradnjo osvojenega znanja tekom študija. Ne zgolj praktični del, tudi teoretični del (predavanja sodnikov, odvetnikov) je zastavljen bistveno bolj praktično, kot smo študentje prava navajeni. Praktični del pa predstavlja ne samo dober vpogled v delo sodnikov, ampak prepotrebno izkušnjo pisanja sodbe v praksi, ki bi jo po mojem mnenju vsak študent prava moral opraviti že tekom študija (ne zgolj na upravnem, ampak tudi na civilnem in kazenskem področju).
Marjanca Ambrožič 

Izvedba Upravnosodne klinike je presegla vsa moja pričakovanja. Ponudila je namreč uravnoteženo kombinacijo teoretičnih znanj s področja upravnega prava, ki so jih predstavili izbrani gostujoči predavatelji, in priložnost prenosa teh znanj v prakso prek sodelovanja z Upravnim sodiščem. Izpostavila bi odprtost predavateljev in njihovo pripravljenost odgovarjati na vsa zastavljena vprašanja, razlagati določene nejasnosti ter predstaviti svoj vpogled v dotične tematike ter delovanje upravnega sodstva. Udeležbo na kliniki zato toplo priporočam vsem študentom, ki želijo utrditi usvojeno snov s področja upravnega prava, pridobiti dodatno praktično dimenzijo in prenesti znanje na konkretne primere, pri tem pa uriti kritično razmišljanje.
Tadeja Urbas 

Upravnosodna klinika je kvalitetna obštudijska dejavnost. Njeni organizatorji s premišljenim izborom tem in zunanjih predavateljev v študentih vzbudijo zanimanje za specifična področja upravnega procesnega prava. Poleg nadgradnje znanja na srečanjih spoznaš nove prijatelje, s katerimi lahko v bodoče predebatiraš marsikatero upravnoprocesno dilemo.
Luka Rems 

Za udeležbo na Upravnosodni kliniki sem se odločil z namenom osvežitve in dograditve znanja upravnega procesnega prava, ter pridobitve praktičnih izkušenj s samim pisanjem sodne odločbe na podlagi konkretnega resničnega primera. Sama klinika je bila razdeljena na dva dela: prvo teoretični, kjer so nam predavali ugledni odvetniki in sodniki Upravnega sodišča RS, naposled pa še praktični del, kjer smo obiskali Upravno sodišče in tam dobili v roke sodni spis. Na njegovi podlagi smo nato morali napisati sodno odločbo oziroma sklep, kar je predstavljalo zanimiv pravni izziv. Klinika je bila organizirana kakovostno in je v celoti izpolnila moja pričakovanja. Priporočam jo vsem tistim, ki se zanimajo za upravno pravo in postopek.
Ive Manfreda 

Klinika je bila izjemno zanimiva in poučna. Tematski sklopi so bili raznoliki in so pripomogli k dodatnemu razumevanju postopka in problemov, s katerimi se predavatelji v praksi srečujejo. Tudi pisanje sodbe je predstavljajo svojevrsten izziv. Udeležbo priporočam vsakemu, ki mu je upravno-procesno področje blizu in bi rad poglobil in nadgradil svoje znanje s poudarkom na praktičnem reševanju primerov.
Petra Miklašič 

Odločitev za sodelovanje na Upravnosodni kliniki je bila brez dvoma pravilna. Obiskovanje klinike mi je omogočilo poglobljene razprave o pravnih institutih s sodniki in odvetniki, ki so nam na kliniki predavali.Praktičen del klinike je omogočil delo na dejanskem odprtem sodnem primeru, kar mi je predstavljalo dobrodošel izziv in preizkus znanja v praksi. Obisk klinike toplo priporočam vsem študentom, ki bi radi svoje znanje o upravnem pravu poglobili.
Vid Drole 

Na Upravnosodni kliniki poslušamo predavanja sodnikov in odvetnikov, ki se s področjem upravnega prava ukvarjajo v praksi. S tem znanje upravnega prava utrjujemo, razširjamo in poglabljamo, kar se mi zdi nadvse koristno. V okviru praktičnega dela, ki smiselno sledi teoretičnemu, v drugem semestru obiščemo Upravno sodišče, kjer imamo priložnost cel dan brskati po skrbno izbranem sodnem spisu zadeve, o kateri še ni bilo odločeno. V zadevi odločimo in napišemo svojo sodno odločbo. Na svoje pisanje dobimo tudi odziv resnične sodnice v tej zadevi. To se mi zdi zares edinstvena izkušnja, ki jo kot študent prava težko dobiš drugje.
Janja Mirt

 

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115