Razvojni in izobraževalni projekti

Pravna fakulteta se aktivno vključuje tudi v skupne prijave Univerze v Ljubljani na razpise za projekte, ki jih sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in so namenjeni predvsem razvoju visokošolskih zavodov. Nekatere projekte, ki se financirajo preko tovrstnih razpisov, koordinira Rektorat Univerze v Ljubljani, nekateri pa so izvedbeno povsem v rokah posamezne članice Univerze v Ljubljani.

Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023

Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK)


Po kreativni poti do praktičnega znanja (PKP)

Ostali projekti
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115