Po kreativni poti do praktičnega znanja – 4. javni razpis (PKP 2017/18)


Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je 1. decembra 2017 objavil Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - po kreativni poti do znanja 2017-2020.

Namen razpisa je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. Ob partnerskem sodelovanju visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom mladi pridobijo konkretne in praktične izkušnje že med izobraževanjem.

Posamezna fakulteta je lahko na razpis oddala predloge za največ pet projektov, ki so morali vključevati najmanj 4 in največ 8 študentov ter sodelovanje pedagoškega in delovnega mentorja (dejavnost 1). Vsak projekt mora vključevati sodelovanje vsaj ene gospodarske družbe oz. samostojnega podjetnika posameznika. Letošnja novost je medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks strokovnih delavcev, tako pedagoških mentorjev iz visokošolskih zavodov kot delovnih mentorjev iz (ne)gospodarstva (dejavnost 2).

Posamezni projekt se je lahko izvajal najmanj 3 in največ 5 mesecev, vendar najkasneje do 31. 8. 2018.

Pravna fakulteta v Ljubljani je na razpis prijavila in dobila odobrene štiri projekte, v skupni vrednosti 66.130 EUR.

Seznam pridobljenih projektov Pravne fakultete:


Administrativna podpora projektnim ekipam: Darja Rabzelj

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115