Razvoj in odpornost pametnih mest in skupnosti na področju javne varnostiTrajanje projekta
: 5 mesecev (22. 3. 2023 - 21. 8. 2023)

Kratka vsebina projekta:

Oktobra 2018 je bil sprejet Akcijski načrt Republike Slovenije za izvajanje resolucij Varnostnega sveta ZN o ženskah, miru in varnosti za obdobje 2018–2020, ki je sledil podobnemu akcijskem načrtu za obdobje 2010-2015. Gre za prepoznanje dejstva, da je enakovredna udeležba žensk pri zagotavljanju miru in varnosti ključna za vzdržen mir in trajnostni (tudi gospodarski) razvoj. V obeh dokumentih pa kljub pomenu in vlogi gospodarstva pri doseganju zastavljenih ciljev, gospodarski sektor ali vloga podjetij nista omenjena niti z besedo. Prijavljeni projekt tako želi prispevati k zapolnjevanju ugotovljene vrzeli, ki ni tipična le za strateške in akcijske dokumente, pač pa jo je moč zaznati tudi pri delovanju mest in skupnosti in končno države. Tako bodo v okviru projekta analizirane različne možne vloge podjetij in gospodarstva v širšem smislu, s posebnim poudarkom na vlogi žensk, pri doseganju javne varnosti na ravni mest in države. Poseben poudarek bo na vlogi žensk pri zasnovi in razvoju pametnih mest in skupnosti ter njihovem doprinosu k implementaciji obveznosti v okviru Agende za ženske, mir in varnost. Posebej v času pandemije Covid-19 se je izkazalo, da je ta prekomerno vplivala tudi na ženske v gospodarstvu, ki so morale pogosto prevzeti dodatne druge vloge in obveznosti, zlasti pri vzgoji in oskrbi otrok in starejših.

V okviru projektne študije bo projektna ekipa za pristojna ministrstva, izobraževalne ustanove in gospodarske družbe pripravila priporočila, kako projektne rezultate učinkovito implementirati v študijske vsebine, delovno in širše družbeno okolje.


Projektna ekipa:

  • Študenti: Alin Jakomin, Lovro Bobnar, Lovrena Jeromelj, Veronika Novak, Gala Martinčič, Sonja Baloh Barovič, Arinna Marin, Ivan Simić, Natalija Hudin in Janja Šlebir
  • Pedagoška mentorica: prof. dr. Vasilka Sancin
  • Delovna mentorja: Ana Robnik (S&T Iskratel) in dr. Uroš Kerin (ELES)


Pri projektu prostovoljno sodeluje tudi zunanji strokovni sodelavec mag. Bećir Kečanović iz Inštituta za razvoj vključujoče družbe. 


Rezultat projekta:

Razvoj in odpornost pametnih mest in skupnosti na področju javne varnosti


Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115