Volume 72 (2012)

Zbornik znanstvenih razprav – Volume 72 (2012)

ISSN (print edition): 1854-3839
ISSN (spletna izdaja): 2464-0077

Contents: PDF

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samo Bardutzky
Certiorari in the United States Supreme Court as a Model Case Selection System for the Constitutional Court of the Republic of Slovenia

Postopek certiorari pred Vrhovnim sodiščem Združenih držav Amerike kot model za sistem izbire zadev na Ustavnem sodišču Republike Slovenije

Full text (in Slovenian with English summary): PDF

Cite as:
Bardutzky, Samo: Postopek certiorari pred Vrhovnim sodiščem Združenih držav Amerike kot model za sistem izbire zadev na Ustavnem sodišču Republike Slovenije,
in: Zbornik znanstvenih razprav, 72 (2012), str. 17 – 48, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2012_bardutzky.pdf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aleš Galič
Order for Payment, Enforcement on a Basis of a Trustworthy Document and Arbitration

Plačilni nalog in izvršba na podlagi verodostojne listine ter arbitraža

Full text (in Slovenian with English summary): PDF

Cite as:
Galič, Aleš: Plačilni nalog in izvršba na podlagi verodostojne listine ter arbitraža,
in: Zbornik znanstvenih razprav, 72 (2012), str. 49 – 78, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2012_galic.pdf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Albin Igličar
Judiciary – Social Subsystem and Public

Sodstvo kot družbeni podsistem in javnost

Full text (in Slovenian with English summary): PDF

Cite as:
Igličar, Albin: Sodstvo kot družbeni podsistem in javnost,
in: Zbornik znanstvenih razprav, 72 (2012), str. 79 – 116, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2012_iglicar.pdf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marko Kambič
Tutela Impuberum from a Historical Perspective, with a Particular Focus on the Statutes of Medieval Coastal Towns in Slovenia

Tutela impuberum v historični perspektivi s poudarkom na statutih srednjeveških primorskih mest na Slovenskem

Full text (in Slovenian with English summary): PDF

Cite as:
Kambič, Marko: Tutela impuberum v historični perspektivi s poudarkom na statutih srednjeveških primorskih mest na Slovenskem,
in: Zbornik znanstvenih razprav, 72 (2012), str. 117 – 148, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2012_kambic.pdf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jerca Kramberger Škerl
Choice of Court Agreements in Private International Law

Prorogacija mednarodne pristojnosti

Full text (in Slovenian with English summary): PDF

Cite as:
Kramberger Škerl, Jerca: Prorogacija mednarodne pristojnosti,
in: Zbornik znanstvenih razprav, 72 (2012), str. 149 – 180, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2012_kramberger.skerl.pdf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mojca M. Plesničar
The Purpose of Punishment and its Role in Sentencing

Namen kaznovanja in njegov vpliv na odločanje o sankcijah

Full text (in Slovenian with English summary): PDF

Cite as:
Mihelj Plesničar, Mojca: Namen kaznovanja in njegov vpliv na odločanje o sankcijah,
in: Zbornik znanstvenih razprav, 72 (2012), str. 181 – 210, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2012_mihelj_plesnicar.pdf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grega Strban
Reliance on Long Term Care – a New Social Risk ?

Odvisnost od oskrbe drugega – novo socialno tveganje ?

Full text (in Slovenian with English summary): PDF

Cite as:
Strban, Grega: Odvisnost od oskrbe drugega – novo socialno tveganje?,
in: Zbornik znanstvenih razprav, 72 (2012), str. 211 – 240, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2012_strban.pdf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilen Štajnpihler
From the Legal System to the Juridical Field: Bourdieu’s Contribution to the Understanding of Law

Od pravnega sistema k pravnemu polju: Bourdieujev prispevek k razumevanju prava

Full text (in Slovenian with English summary): PDF

Cite as:
Štajnpihler, Tilen: Od pravnega sistema k pravnemu polju: Bourdieujev prispevek k razumevanju prava,
in: Zbornik znanstvenih razprav, 72 (2012), str. 241 – 272, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2012_stajnpihler.pdf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saša Zagorc
Authentic Interpretation of Law

Avtentična razlaga zakona

Full text (in Slovenian with English summary): PDF

Cite as:
Zagorc, Saša: Avtentična razlaga zakona,
in: Zbornik znanstvenih razprav, 72 (2012), str. 273 – 298, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2012_zagorc.pdf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbornik znanstvenih razprav, Volume 72 (2012), was published with the financial assistance of the Slovenian Book Agency.

Contact University of Ljubljana
Faculty of Law

Poljanski nasip 2
SI-1000 Ljubljana
+ 386 1 42 03 100 + 386 1 42 03 115