Volume 77 (2017)

Zbornik znanstvenih razprav – Volume 77 (2017)

ISSN (print edition): 1854-3839
ISSN (online edition): 2464-0077

Contents: PDF

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alenka Šelih
Life Imprisonment and its Abolition
Dosmrtni zapor in njegova odprava
 
Full text (in Slovenian with English summary):
PDF
 
Cite as:
Šelih, Alenka: Dosmrtni zapor in njegova odprava,
in: Zbornik znanstvenih razprav, 77 (2017) 1, pp. 7 – 24, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr2017_.selih.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sabina Zgaga
Criminal Prosecution of International Crimes and Principle of Legality

Pregon mednarodnih hudodelstev in načelo zakonitosti
 
Full text (in Slovenian with English summary): PDF
 
Cite as:
Zgaga, Sabina: Pregon mednarodnih hudodelstev in načelo zakonitosti,
in: Zbornik znanstvenih razprav, 77 (2017) 1, pp. 25 – 52, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr2017_zgaga.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miha Šepec, Damjan Korošec
Disclosure of Professional Secrecy – A Criminal Law Analysis and Dilemmas
Dileme kaznivega dejanja neupravičene izdaje poklicne skrivnosti
 
Full text (in Slovenian with English summary):
PDF
 
Cite as:
Šepec, Miha, Korošec, Damjan: Dileme kaznivega dejanja neupravičene izdaje poklicne skrivnosti,
in: Zbornik znanstvenih razprav, 77 (2017) 1, pp. 53 – 76, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr2017_.sepec.korosec.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Damjan Korošec, Katja Škrubej
Special Incrimination of Infanticide: Where from and Where to?

Posebna inkriminacija detomora: od kod in kam?
 
Full text (in Slovenian with English summary): PDF
 
Cite as:
Korošec, Damjan, Škrubej, Katja:Posebna inkriminacija detomora: od kod in kam?,
in: Zbornik znanstvenih razprav, 77 (2017) 1, pp. 77 – 118, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr2017_korosec.skrubej.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbornik znanstvenih razprav, Volume 77 (2017), was published with the financial assistance of the Slovenian Research Agency.
Contact University of Ljubljana
Faculty of Law

Poljanski nasip 2
SI-1000 Ljubljana
+ 386 1 42 03 100 + 386 1 42 03 115