Volume 79 (2019)

Zbornik znanstvenih razprav – Volume 79 (2019)

ISSN (print edition): 1854-3839
ISSN (online edition): 2464-0077

Contents: PDF

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roberto Garetto
Vpliv večkulturnih vprašanj na pojem družinskega člana
The Impact of Multicultural Issues on the Notion of “Family Member”
 
Celotno besedilo (v angleščini s slovenskim povzetkom): PDF
 
Navajanje:
Garetto, Roberto: The Impact of Multicultural Issues on the Notion of “Family Member”,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 79 (2019) , str. 7-22, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2019_garetto.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maria Pia Gasperini
Jurisdiction and Efficiency in Protection of Matrimonial Property Rights
Pristojnost in učinkovitost pri varstvu pravic skupnega premoženja
 
Celotno besedilo (v angleščini s slovenskim povzetkom): PDF
 
Navajanje:
Gasperini, Maria Pia: Jurisdiction and Efficiency in Protection of Matrimonial Property Rights,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 79 (2019) , str. 23 – 40, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2019_gasperini.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marjan Kos
Pomembnost nacionalne identitete v pravu Evropske unije in možnost njene instrumentalizacije
The Relevance of National Identity in European Union Law and Its Potential for Instrumentalisation
 
Celotno besedilo (v angleščini s slovenskim povzetkom): PDF
 
Navajanje:
Kos, Marjan: The Relevance of National Identity in European Union Law and Its Potential for Instrumentalisation,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 79 (2019) , str. 41 – 69, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2019_kos.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbornik znanstvenih razprav, Volume 79 (2019), was published with the financial assistance of the Slovenian Research Agency.
Contact University of Ljubljana
Faculty of Law

Poljanski nasip 2
SI-1000 Ljubljana
+ 386 1 42 03 100 + 386 1 42 03 115