Volume 78 (2018)

Zbornik znanstvenih razprav – Volume 78 (2018)

ISSN (print edition): 1854-3839
ISSN (online edition): 2464-0077

Contents: PDF

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mirko Pečarič
The Power of Decrees and the Rule of Nobody – Pitfalls of Subordinate Legislation in the Light of Existing Modes of Regulation

Oblast dekretov in vladavina nikogar – pasti podzakonskega normiranja v luči obstoječih načinov regulacije

Full text (in Slovenian with English summary): PDF

Cite as:
Pečarič, Mirko: Oblast dekretov in vladavina nikogar – pasti podzakonskega normiranja v luči obstoječih načinov regulacije,
in: Zbornik znanstvenih razprav, 78 (2018), pp. 13 – 45, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2018_pecaric.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marko Krajnc
Entitlement of States under International Law to Compensation for the Costs Relating to Admission of Forced Migrants

Mednarodnopravno upravičenje države do odškodnine za stroške sprejema migrantov

Full text (in Slovenian with English summary): PDF

Cite as:
Krajnc, Marko: Mednarodnopravno upravičenje države do odškodnine za stroške sprejema migrantov,
in: Zbornik znanstvenih razprav, 78 (2018), pp. 47 – 74, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2018_krajnc.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saša Zagorc, Katja Stare
Subsidiary Protection in the European and International Asylum Systems – Upgrading or Undermining the System?

Subsidiarna zaščita v evropskem in mednarodnem azilnem sistemu – nadgradnja ali spodkopavanje sistema?

Full text (in Slovenian with English summary): PDF

Cite as:
Zagorc, Saša, Stare, Katja: Subsidiarna zaščita v evropskem in mednarodnem azilnem sistemu – nadgradnja ali spodkopavanje sistema?,
in: Zbornik znanstvenih razprav, 78 (2018), pp. 75 – 99, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2018_zagorc_stare.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbornik znanstvenih razprav, Volume 78 (2018), was published with the financial assistance of the Slovenian Research Agency.
Contact University of Ljubljana
Faculty of Law

Poljanski nasip 2
SI-1000 Ljubljana
+ 386 1 42 03 100 + 386 1 42 03 115