Volume 81 (2021)

Ljubljana Law Review – Vol. 81 (2021)         PDF 

ISSN (print edition): 1854-3839
ISSN (online edition): 2464-0077 

Table of Contents: PDF

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matjaž Ambrož
In memoriam: prof. dr. Ljubo Bavcon (1924–2021) 

Full text: PDF 

Cite as:
Ambrož, Matjaž: In memoriam: prof. dr. Ljubo Bavcon (1924–2021), in: Zbornik znanstvenih razprav, 81 (2021), pp. 7 – 10, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2021.01.ambroz.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Joseph Straus
Will Artificial Intelligence Change Some Patent Law Paradigms?
Ali bo umetna inteligenca spremenila nekatere paradigme patentnega prava?

Full text: PDF 

Cite as:
Straus, Joseph: Will Artificial Intelligence Change Some Patent Law Paradigms?, in: Zbornik znanstvenih razprav, 81 (2021), pp. 11 – 61, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2021.02.straus.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mohor Fajdiga
Selection by the Judicial Council: ignorantia rationis nocet?
Izbira Sodnega sveta: ignorantia rationis nocet

Full text: PDF 

Cite as:
Fajdiga, Mohor: Selection by the Judicial Council: ignorantia rationis nocet?, in: Zbornik znanstvenih razprav, 81 (2021), pp. 63 – 83, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2021.03.fajdiga.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Špela Lovšin, Katja Štemberger
Consequences of Non-attendance of the Parties at the Main Hearing in the Administrative Dispute
Posledice neudeležbe strank na glavni obravnavi v upravnem sporu 

Full text: PDF 

Cite as:
Lovšin, Špela, Štemberger, Katja: Consequences of Non-attendance of the Parties at the Main Hearing in the Administrative Dispute, in: Zbornik znanstvenih razprav, 81 (2021), pp. 85 – 108,
URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2021.04.lovsin.stemberger.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aleš Novak
Justice beyond Codification – The Free Law Movement and the Quest for a New Conception of Law
Pravičnost onkraj zakona – Svobodnopravno gibanje in iskanje nove zasnove prava

Full text: PDF 

Cite as:
Novak, Aleš: Justice beyond Codification – The Free Law Movement and the Quest for a New Conception of Law, in: Zbornik znanstvenih razprav, 81 (2021), pp. 109 – 140, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2021.05.novak.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Primož Rataj
Future Perspectives of Selected Issues Concerning Coordination of Unemployment Benefits in the European Union Law
Izbrana vprašanja prihodnjega urejanja koordinacije dajatev za brezposelnost v pravu Evropske unije 

Full text: PDF 

Cite as:
Rataj, Primož: Future Perspectives of Selected Issues Concerning Coordination of Unemployment Benefits in the European Union Law, in: Zbornik znanstvenih razprav, 81 (2021), pp. 141 – 175, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2021.06.rataj.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ana Samobor
Child’s Best Interests – A Charter Right or (Only) a Charter Principle?
Otrokove koristi – pravica ali zgolj načelo Listine EU o temeljnih pravicah?

Full text: PDF 

Cite as:
Samobor, Ana: Child’s Best Interests – A Charter Right or (Only) a Charter Principle?, in: Zbornik znanstvenih razprav, 81 (2021), pp. 177 – 199, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2021.07.samobor.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vid Žepič
Iusta causa traditionis. The Nature of Just Cause of Traditio in the Light of Antinomy Iul. D. 41, 1, 36 and Ulp. D. 12, 1, 18
Iusta causa traditionis. Narava pravne podlage izročitve v luči antinomije Iul. D. 41, 1, 36 in Ulp. D. 12, 1, 18 

Full text: PDF 

Cite as:
Žepič, Vid: Iusta causa traditionis. The Nature of Just Cause of Traditio in the Light of Antinomy Iul. D. 41, 1, 36 and Ulp. D. 12, 1, 18, in: Zbornik znanstvenih razprav, 81 (2021), pp. 201 – 238, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2021.08.zepic.popravljena.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbornik znanstvenih razprav, Volume 81 (2021), was published with the financial assistance of the Slovenian Research Agency.
Contact University of Ljubljana
Faculty of Law

Poljanski nasip 2
SI-1000 Ljubljana
+ 386 1 42 03 100 + 386 1 42 03 115