Volume 76 (2016)

Zbornik znanstvenih razprav – Volume 76 (2016)

ISSN (print edition): 1854-3839
ISSN (online edition): 2464-0077

Contents: PDF

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jasmina Arnež
The Potential Use of Legitimate Force for the Preservation of Order: Defining the Inherent Role of Public Police Through Policing Functions that cannot be Carried out by Private Police

Full text (in English): PDF

Cite as:
Arnež, Jasmina: The Potential Use of Legitimate Force for the Preservation of Order: Defining the Inherent Role of Public Police Through Policing Functions that cannot be Carried out by Private Police,
in: Zbornik znanstvenih razprav, 76 (2016), pp. 23-40, DOI: http://doi.org/10.23666/zzr201601

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tina Korošec, Maruša Tekavčič Veber
Right to Self-Defence against Non-State Actors in the Context of Fight against Terrorism

Pravica do samoobrambe zoper nedržavne akterje v luči boja proti terorizmu

Full text (in Slovenian with English summary): PDF

Cite as:
Korošec , Tina,Tekavčič Veber,  Maruša: Pravica do samoobrambe zoper nedržavne akterje v luči boja proti terorizmu,
in: Zbornik znanstvenih razprav, 76 (2016), pp. 41 – 68, DOI: http://doi.org/10.23666/zzr201602

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polonca Kovač
Challenges of Alternative Dispute Resolution in Administrative Relations in a Slovenian and Wider Context

Izzivi alternativnega reševanja sporov v upravnih razmerjih v Sloveniji in širše

Full text (in Slovenian with English summary): PDF

Cite as:
Kovač, Polonca: Izzivi alternativnega reševanja sporov v upravnih razmerjih v Sloveniji in širše,
in: Zbornik znanstvenih razprav, 76 (2016), pp. 69 – 98, DOI: http://doi.org/10.23666/zzr201603

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Primož Križnar
Protection of the Locational Privacy Using Mosaic Theory of Data

Varstvo lokacijske zasebnosti s pomočjo mozaične teorije podatkov

Full text (in Slovenian with English summary): PDF

Cite as:
Križnar, Primož: Varstvo lokacijske zasebnosti s pomočjo mozaične teorije podatkov,
in: Zbornik znanstvenih razprav, 76 (2016), pp. 99 – 140, DOI: http://doi.org/10.23666/zzr201604

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luka Mišič
On Libertarianism and the Proprietary Understanding of Human Rights

O libertarizmu in lastninskem pojmovanju človekovih pravic

Full text (in Slovenian with English summary): PDF

Cite as:
Mišič, Luka: O libertarizmu in lastninskem pojmovanju človekovih pravic,
in: Zbornik znanstvenih razprav, 76 (2016), pp. 141 – 166, DOI: http://doi.org/10.23666/zzr201605

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mirko Pečarič
Collective Wisdom – A New form of Participation in the Management of Public Affairs

Kolektivna modrost – nova oblika sodelovanja ljudstva pri upravljanju javnih zadev

Full text (in Slovenian with English summary): PDF

Cite as:
Pečarič, Mirko: Kolektivna modrost – nova oblika sodelovanja ljudstva pri upravljanju javnih zadev,
in: Zbornik znanstvenih razprav, 76 (2016), pp. 167 – 197, DOI: http://doi.org/10.23666/zzr201606

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Joseph Straus
“Pay for Delay” – A Subtly Hidden, Overlooked or Ignored Transatlantic Divide: Exemplified on the Actavis decision of the US Supreme Court and the Servier decision of the EU Commission

Full text (in English): PDF

Cite as:
Straus, Joseph: Pay for Delay (plačilo za zakasnitev) – subtilno skrita, spregledana ali ignorirana čezatlanska »razpoka«: Obravnavana na osnovi sodbe ameriškega zveznega Vrhovnega sodišča v zadevi Actavis in odločbe Evropske komisije v zadevi Servier,
in: Zbornik znanstvenih razprav, 76 (2016), pp. 197 – 234, DOI: http://doi.org/10.23666/zzr201607

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maruša Varl
The Elements of Punitive Damages in Slovenian Law

Elementi kaznovalne odškodnine v slovenskem pravnem redu

Full text (in Slovenian with English summary): PDF

Cite as:
Varl, Maruša: Elementi kaznovalne odškodnine v slovenskem pravnem redu,
in: Zbornik znanstvenih razprav, 76 (2016), pp. 235  – 264, DOI: http://doi.org/10.23666/zzr201608

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbornik znanstvenih razprav, Volume 76 (2016), was published with the financial assistance of the Slovenian Research Agency.
Contact University of Ljubljana
Faculty of Law

Poljanski nasip 2
SI-1000 Ljubljana
+ 386 1 42 03 100 + 386 1 42 03 115