Volume 80 (2020)

Zbornik znanstvenih razprav, Volume 80 (2020)

ISSN (print edition): 1854-3839

ISSN (online edition): 2464-0077 

Contents: PDF 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kristina Čufar
Legal Epistemology (in the Times) of Decay
Pravna epistemologija (v časih) razkroja 

Full text (in Slovenian with English summary): PDF 

Cite as:
Čufar, Kristina: Pravna epistemologija (v časih) razkroja, in: Zbornik znanstvenih razprav, 80 (2020), pp. 7 – 30,
URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2020.01.cufar.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dajana Janjatović
Protection of Children Victims of Criminal Offences in (Pre)Criminal Procedure
Zaščita otrok žrtev kaznivih dejanj v (pred)kazenskem postopku 

Full text (in Slovenian with English summary): PDF 

Cite as:
Janjatović, Dajana: Zaščita otrok žrtev kaznivih dejanj v (pred)kazenskem postopku, in: Zbornik znanstvenih razprav, 80 (2020), pp. 31 – 58, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2020.02.janjatovic.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matevž Košir
Josip Žontar and Eberhard von Künßberg
Josip Žontar in Eberhard von Künßberg 

Full text (in Slovenian with English summary): PDF 

Cite as:
Košir, Matevž: Josip Žontar in Eberhard von Künßberg, in: Zbornik znanstvenih razprav, 80 (2020), pp. 59 – 88,
URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2020.03.kosir.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andrej Nared
Territorial Estates and Diets of Carniola Until the Early 16th Century
Deželni stanovi in zbori na Kranjskem do začetka 16. stoletja 

Full text (in Slovenian with German summary): PDF 

Cite as:
Nared, Andrej: Deželni stanovi in zbori na Kranjskem do začetka 16. stoletja, in: Zbornik znanstvenih razprav, 80 (2020), pp. 89 – 118, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2020.04.nared.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rožle Prezelj
Charging Fees for Education of Young Amateur Athletes (The Value Aspect of the Legal Rules)
Zaračunavanje nadomestil za vzgojo mladih amaterskih športnikov (vrednotni vidik pravnih pravil) 

Full text (in Slovenian with English summary): PDF 

Cite as:
Prezelj, Rožle: Zaračunavanje nadomestil za vzgojo mladih amaterskih športnikov (vrednotni vidik pravnih pravil), in: Zbornik znanstvenih razprav, 80 (2020), pp. 119 – 136, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2020.05.prezelj.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agne Vaitkeviciute
Combating Illegal Immigration to the EU – the Role of Transport Companies 

Full text: PDF 

Cite as:
Vaitkeviciute, Agne: Combating Illegal Immigration to the EU – the Role of Transport Companies, in: Zbornik znanstvenih razprav, 80 (2020), pp. 137 – 156, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2020.06.vaitkeviciute.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vid Žepič
Praedial Servitude as a Legal-Dogmatic Model in the Period of the Usus Modernus Pandectarum
Zemljiška služnost kot pravnodogmatični model v obdobju usus modernus pandectarum 

Full text (in Slovenian with English summary): PDF 

Cite as:
Žepič, Vid: Zemljiška služnost kot pravnodogmatični model v obdobju usus modernus pandectarum, in: Zbornik znanstvenih razprav, 80 (2020), pp. 157 – 192, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2020.07.zepic.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbornik znanstvenih razprav, Volume 80 (2020), was published with the financial assistance of the Slovenian Research Agency.
Contact University of Ljubljana
Faculty of Law

Poljanski nasip 2
SI-1000 Ljubljana
+ 386 1 42 03 100 + 386 1 42 03 115