Magistrsko diplomsko delo

Študij po drugostopenjskem magistrskem študijskem programu Pravo konča študent, ki opravi vse izpite iz obveznih in izbirnih predmetov v skupnem številu 48 ECTS ter izdela magistrsko diplomsko delo, ki je ovrednoteno z 12 ECTS. To pomeni, da z dokončanjem študija študent pridobi skupaj 60 ECTS.


Sklep senata PF UL o angleških prevodih znanstvenih nazivov (slovensko in angleško besedilo).

Etični kodeks za raziskovalce UL

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115