Pogoji za vpis in merila za izbiro

V drugostopenjski magistrski študijski program Pravo se lahko vpiše: 

a) kdor je končal univerzitetni študijski program pravo prve stopnje (bolonjski program) v obsegu najmanj 240 ECTS; 

b) kdor je končal univerzitetni študijski program pravo prve stopnje (bolonjski program) v obsegu najmanj 180 ECTS pod pogojem, da pred vpisom opravi izpite iz pripravljalnega letnika v obsegu dodatnih 60 ECTS iz programa univerzitetnega študija prava prve stopnje in sicer tako, da skupaj doseže najmanj:

- 60 ECTS s področja civilnega in gospodarskega prava
- 22 ECTS s področja kazenskega prava
- 12 ECTS s področja delovnega prava in prava socialne varnosti
- 30 ECTS s področja upravnega prava
- 10 ECTS s področja mednarodnega javnega prava
- 13 ECTS s področja ustavnega prava
- 16 ECTS s področja pravne zgodovine in rimskega prava
- 16 ECTS s področja teorije in sociologije prava - 20 ECTS s področja pravnoekonomskih predmetov 

c) kdor je končal visokošolski strokovni program iz sorodnega področja (na primer ekonomija, družbene vede, sociologija, uprava) pod pogojem, da pred vpisom opravi izpite iz pripravljalnega letnika v obsegu 60 ECTS iz predmetov: Uvod v pravoznanstvo (6 ECTS), Ustavno pravo (6 ECTS), Kazensko pravo (6 ECTS), Kazensko procesno pravo (4 ECTS), Civilno pravo (8 ECTS), Gospodarsko pravo (6 ECTS), Civilno procesno pravo (4 ECTS), Mednarodno javno pravo (6 ECTS), Upravno pravo (6 ECTS), Upravno procesno pravo (4 ECTS) in Delovno pravo (4 ECTS). 

V primeru omejitve vpisa bo izbira kandidatov opravljena na podlagi ponderirane povprečne ocene. Povprečna ocena se izračunava ponderirano tako, da se kot osnova vzame zmnožek ocene in števila ECTS pri posameznem predmetu. Pri izračunavanju povprečne ocene se upoštevajo tudi vse obveznosti opravljene v okviru pripravljalnega letnika na Pravni fakulteti v Ljubljani.

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115