Predmetnik 2020/2021

Legenda:
P – predavanja
S – seminar
V – vaje
D – druge oblike pedagoškega dela
SDŠ – samostojno delo študenta 

 

 

PREDMET

 

 

NOSILEC/NOSILKA

 

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

 

ECTS

 

P

 

S

 

V

 

D

Filozofija prava z metodologijo pravnega vrednotenja

 

Miro Cerar

Aleš Novak

1.
(zimski)


60

 

 


30


90


180

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

Mednarodno zasebno pravo in postopek

Jerca Kramberger Škerl

Aleš Galič

1.
(zimski)


44

 


16


30

 
90


180

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

Predmet usmeritvenega modula 1

 

1.
(zimski)

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Predmet usmeritvenega modula 2

 

1.
(zimski)

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Predmet usmeritvenega modula 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

2.
(poletni)

 

 

 

 

 

 

Izbirni predmet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6


2.
(poletni)

 

 

 

 

90

 

180

Izbirni predmet 2

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2.
(poletni)

 

 

 

 

 

90

 

180

Diplomsko delo

 

1. 
(zimski)

 

 

 

 

10

 

50

 

60

 

 

12

2.
(poletni)

 

 

 

 

40

 

260

 

300

 

 

Predmeti splošnega usmeritvenega modula:

 

 

PREDMET

 

 

NOSILEC/NOSILKA

 

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

 

ECTS

 

P

 

S

 

V

 

D

Civilno pravo in postopek

Barbara Novak

Viktorija Ž. Skubic

Miha Juhart

Aleš Galič

Damjan Možina

Jerca K. Škerl


1.
(zimski)

 

90

 

 

 

30

 

120

 

240

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Kazensko pravo in postopek

Damjan Korošec

Vid Jakulin

Katja Filipčič

Katja Šugman

Matjaž Ambrož

Primož Gorkič


1.
(zimski)

 

90

 

 

 

30

 

120

 

240

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Upravno pravo in postopek

Rajko Pirnat

Mitja Horvat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82.
(poletni)

60

 

 

60

 

 

 

 

 


120

 


240

 

Predmeti gospodarskopravnega usmeritvenega modula:

 

 

PREDMET

 

 

NOSILEC/NOSILKA

 

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

 

ECTS

 

P

 

S

 

V

 

D

Gospodarsko pravo in postopek

Peter Grilc

Miha Juhart

Klemen Podobnik

Ana Vlahek

Jerca K. Škerl


1.
(zimski)

 

90

 

 

 

30

 

120

 

240

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Delovno pravo in postopek

Luka Tičar

1.
(zimski)

45

 

 

45

30

120


240

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomska analiza delovanja trga in podjetja v EU
Franjo Štiblar

 

 

 

 

 

 

 

8

2.
(poletni)

90

 

 


30


120


240

 

Predmeti državnopravnega usmeritvenega modula:

 

 

PREDMET

 

 

NOSILEC/NOSILKA

 

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

 

ECTS

 

P

 

S

 

V

 

D

Teorija države z zakonodajnim procesom

Miro Cerar

Aleš Novak

Tilen Štajnpihler Božič

1.
(zimski)

 
45


45

 

 
30


120


240

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustavno procesno pravo

Igor Kaučič

Saša Zagorc

Samo Bardutzky

1.
(zimski)

 
90

 

 

 


30


120


240

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Upravno pravo in postopek

Rajko Pirnat

Mitja Horvat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 
2.
(poletni)

60

 

 

60

 

 

 

 120

 

240

 

 

Predmeti mednarodnopravnega usmeritvenega modula:

 

 

PREDMET

 

 

NOSILEC/NOSILKA

 

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

 

ECTS

 

P

 

S

 

V

 

D

Izbrana poglavja mednarodnega prava

 

Vasilka Sancin

 

1.
(zimski)

 

30

 

 

15

 

15

 

60

 

120

 

 

8

2.
(poletni)

 

30

 

 

15

 

15

 

60

 

120

Mednarodno kazensko pravo

Damjan Korošec

Vasilka Sancin

Matjaž Ambrož

1.
(zimski)

 

75

 

 

15

 

30

 

120

 

240

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Mednarodno gospodarsko pravo

Peter Grilc

Klemen Podobnik

Ana Vlahek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

2.
(poletni)

90

 

 

 


30

 
120

 
240

Izbirni predmeti:

 

PREDMET

 

NOSILEC/NOSILKA

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

P

S

V

D


Etika pravniških poklicev

Miro Cerar

Aleš Novak

 
2.
(poletni)

45

 

 

45

 90

 

180

 

6Kriminologija

Katja Filipčič

 

2.
(poletni)

 

 

45

 

 

 

 

45

 

 

90

 

 

180

 

 

6


Lokalna samouprava

Mitja Horvat

Saša Zagorc


2.
(poletni)

 

45

 

 

 

45

 

90180

 

6

Medicinsko kazensko pravo in sodna medicina

Jože Balažic

Damjan Korošec 


2.
(poletni)

45

 

 

 45

90

 

180

 

6

Mednarodno in evropsko pravo socialne varnosti

Grega Strban

 

2.
(poletni)

 

 

20

 

 

20

 

 

 

45

 

 

90

 

 

180

 

 

6

Mednarodno pravo oboroženih spopadov

Vasilka Sancin

 

2.
(poletni)

 

30

 

 

15

 

45

 

 90

 

180

 


6

Nepremičninsko pravo

Miha Juhart

Aleš Galič

Ana Vlahek

 

2.
(poletni)

 

30

 

15

 

 

45

 

90

 


180

 

 

6

Osebnostno pravo

Barbara Novak

Viktorija Ž. Skubic 


2.
(poletni)

 45

 

 

45

90180

 

6

Pravo in jezik v evropski tradiciji

Katja Škrubej

 2.
(poletni)

45

 

 

 

45

 

90180

 

6

Pravo in psihologija

Katja Šugman Stubbs


2.
(poletni)

 

 45

 

 

 

 45

 

90

 

180

 

6

Primerjalno ustavno pravo

Saša Zagorc

Samo Bardutzky

 2.
(poletni)

 

45

 

 

 

45

 

90

 

180

 

6

Upravna znanost

Rajko Pirnat

Mitja Horvat

 2.
(poletni)


45

 

 


45


90


180


6

Ustavna jamstva v civilnih postopkih

Aleš Galič

Jerca Kramberger Škerl


 2.
(poletni)

 30

15

 

45

 90

 

180

 

6


Združitve, prevzemi in prestrukturiranje gospodarskih družb

Marko Simoneti


2.
(poletni)
45 45 90


1806

Zgodovina evropskih integracij

Vladimir Simič

Janez Kranjc


2.
(poletni)


45

 

 


45


90

 

180

 

6

 

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115