Predmetnik 2022/2023

Legenda:
P – predavanja
S – seminar
V – vaje
D – druge oblike pedagoškega dela
SDŠ – samostojno delo študenta 

 

 

PREDMET

 

 

NOSILEC/NOSILKA

 

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

 

ECTS

 

P

 

S

 

V

 

D

Filozofija prava z metodologijo pravnega vrednotenja

 

Miro Cerar

Aleš Novak

1.        

(zimski)

 

60

 

 

 

30

 

90

 

180

 

 

6


 

 

 

 

 

 

 

Mednarodno zasebno pravo in postopek

Jerca Kramberger Škerl

Aleš Galič

 

1.        

(zimski)

 

44

 

 

16

 

30

 

90

 

180

 

 

6


 

 

 

 

 

 

 

Predmet usmeritvenega modula 1

 

1.        

(zimski)

 

 

 

 

 

 

 

 

8


 

 

 

 

 

 

 

Predmet usmeritvenega modula 2

 

1.        

(zimski)

 

 

 

 

 

 

 

 

8


  

 

 

 

 

 

 

Predmet usmeritvenega modula 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

2.

(poletni)

 

 

 

 

 

 

Izbirni predmet 1

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2.

(poletni)

 

 

 

 

90

 

180

Izbirni predmet 2

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2.

(poletni)

 

 

 

 

 

90

 

180

Diplomsko delo

 

1.        

(zimski)

 

 

 

 

10

 

50

 

60

 

 

12

2.

(poletni)

 

 

 

 

40

 

260

 

300

 

 

Predmeti splošnega usmeritvenega modula:

 

 

PREDMET

 

 

NOSILEC/NOSILKA

 

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

 

ECTS

 

P

 

S

 

V

 

D

Civilno pravo in postopek

Barbara Novak

Viktorija Žnidaršič Skubic

Miha Juhart

Aleš Galič

Damjan Možina

Jerca Kramberger Škerl

1.

(zimski)

 

90

 

 

 

30

 

120

 

240

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Kazensko pravo in postopek

Damjan Korošec

Vid Jakulin

Katja Filipčič

Katja Šugman

Matjaž Ambrož

Primož Gorkič

1.

(zimski)

 

90

 

 

 

30

 

120

 

240

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Upravno pravo in postopek

Rajko Pirnat

Bruna Žuber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

2.

(poletni)

 

 

 

60

 

 

 

 

 

30

 

 

 

30

 

 

 

120

 

 

 

240

 

Predmeti gospodarskopravnega usmeritvenega modula:

 

 

PREDMET

 

 

NOSILEC/NOSILKA

 

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

 

ECTS

 

P

 

S

 

V

 

D

Gospodarsko pravo in postopek

Peter Grilc

Miha Juhart

Klemen Podobnik

Ana Vlahek

Jerca Kramberger Škerl

1.

(zimski)

 

90

 

 

 

30

 

120

 

240

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Delovno pravo in postopek

Luka Tičar

1.

(zimski)

 

45

 

 

 

45

 

30

 

120

 

240

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomska analiza delovanja trga in podjetja v EU

Franjo Štiblar

Katarina Zajc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

2.

(poletni)

 

90

 

 

 

 

30

 

120

 

240

 

Predmeti državnopravnega usmeritvenega modula:

 

 

PREDMET

 

 

NOSILEC/NOSILKA

 

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

 

ECTS

 

P

 

S

 

V

 

D

Teorija države z zakonodajnim procesom

Miro Cerar

Aleš Novak

Tilen Štajnpihler Božič

 

1.

(zimski)

 

45

 

45

 

 

30

 

120

 

240

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustavno procesno pravo

Igor Kaučič

Saša Zagorc

Samo Bardutzky

1.

(zimski)

 

90

 

 

 

 

30

 

120

 

240

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Upravno pravo in postopek

Rajko Pirnat

Bruna Žuber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

2.

(poletni)

 

 

 

60

 

 

 

 

 

30

 

 

 

30

 

 

 

120

 

 

 

240

 

Predmeti mednarodnopravnega usmeritvenega modula:

 

 

PREDMET

 

 

NOSILEC/NOSILKA

 

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

 

ECTS

 

P

 

S

 

V

 

D

Izbrana poglavja mednarodnega prava

 

Vasilka Sancin

Maša Kovič Dine

 

1.

(zimski)

 

30

 

 

15

 

15

 

60

 

120

 

 

8

2.

(poletni)

 

30

 

 

15

 

15

 

60

 

120

Mednarodno kazensko pravo

Damjan Korošec

Vasilka Sancin

1.

(zimski)

 

75

 

 

15

 

30

 

120

 

240

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Mednarodno gospodarsko pravo

Peter Grilc

Klemen Podobnik

Ana Vlahek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

2.

(poletni)

 

90

 

 

 

 

30

 

120

 

240

Izbirni predmeti:

 

PREDMET

 

NOSILEC/NOSILKA

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

P

S

V

D


Etika pravniških poklicev

Miro Cerar

Aleš Novak

 

2.

(poletni)

 

 

45

 

 

 

 

45

 

 

90

 

 

180

 

 

6

Ius commune - rimsko pravo in evropska pravna tradicija

Marko Kambič

 

2.

(poletni)

 

 

45

 

 

 

 

45

 

 

90

 

 

180

 

 

6


Kriminologija

Katja Filipčič

 

2.

(poletni)

 

 

45

 

 

 

 

45

 

 

90

 

 

180

 

 

6


Lokalna samouprava

Saša Zagorc

 

2.

(poletni)

 

 

45

 

 

 

 

45

 

 

90

 

 

180

 

 

6

Medicinsko kazensko pravo in sodna medicina

Jože Balažic

Damjan Korošec

 

 

2.

(poletni)

 

 

45

 

 

 

 

45

 

 

90

 

 

180

 

 

6

Mednarodno in evropsko pravo socialne varnosti

Grega Strban

 

2.

(poletni)

 

 

20

 

 

20

 

 

 

45

 

 

90

 

 

180

 

 

6

Mednarodno pravo oboroženih spopadov

Vasilka Sancin

 

2.

(poletni)

 

 

30

 

 

 

15

 

 

45

 

 

90

 

 

180

 

 

6

Nepremičninsko pravo

Miha Juhart

Aleš Galič

Ana Vlahek

 

2.

(poletni)

 

 

30

 

 

15

 

 

 

45

 

 

90

 

 

180

 

 

6

Osebnostno pravo

Barbara Novak

Viktorija Žnidaršič Skubic

 

2.

(poletni)

 

 

45

 

 

 

 

45

 

 

90

 

 

180

 

 

6

Pravo in jezik v evropski tradiciji

Katja Škrubej

 

2.

(poletni)

 

 

45

 

 

 

 

45

 

 

90

 

 

180

 

 

6

Pravo in psihologija

Katja Šugman Stubbs

 

2.

(poletni)

 

 

45

 

 

 

 

45

 

 

90

 

 

180

 

 

6

Primerjalno ustavno pravo

Saša Zagorc

Samo Bardutzky

 

2.

(poletni)

 

 

45

 

 

 

 

45

 

 

90

 

 

180

 

 

6

Upravna znanost


Rajko Pirnat

 

2.

(poletni)

 

 

45

 

 

 

 

45

 

 

90

 

 

180

 

 

6

Ustavna jamstva v civilnih postopkih

Aleš Galič

Jerca Kramberger Škerl

 

2.

(poletni)

 

 

30

 

 

15

 

 

 

45

 

 

90

 

 

180

 

 

6

Združitve, prevzemi in prestrukturiranje gospodarskih družb

Marko Simoneti

 

2.

(poletni)

 

 

45

 

 

 

 

45

 

 

90

 

 

180

 

 

6

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115