Predmetnik 2023/2024

Legenda:
P – predavanja
S – seminar
V – vaje
D – druge oblike pedagoškega dela
SDŠ – samostojno delo študenta 

 

PREDMET

 

NOSILEC/NOSILKA

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

 

P

 

S

 

V

 

D

Filozofija prava z metodologijo pravnega vrednotenja

Miro Cerar,
Aleš Novak

1.
(zimski)

60

 

 

30

90

180

 

6

 

 

 

 

 

 

 

Mednarodno zasebno pravo in postopek

Jerca Kramberger Škerl,
Aleš Galič

1.
(zimski)

60

 

 

30

90

180

 

6

 

 

 

 

 

 

 

Predmet usmeritvenega modula 1

 

1.
(zimski)

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Predmet usmeritvenega modula 2

 

1.
(zimski)

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Predmet usmeritvenega modula 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

2.
(poletni)

 

 

 

 

 

 

Izbirni predmet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2.
(poletni)

 

 

 

 

90

180

Izbirni predmet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2.
(poletni)

 

 

 

 

90

180

Diplomsko delo

 

1.
(zimski)

 

 

 

10

50

60

 

12

2.
(poletni)

 

 

 

40

260

300

Predmeti SPLOŠNEGA usmeritvenega modula:

 

PREDMET

 

NOSILEC/NOSILKA

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

 

P

 

S

 

V

 

D

Civilno pravo in postopek

Barbara Novak,
Viktorija Ž. Skubic,
Miha Juhart,
Aleš Galič,
Damjan Možina,
Jerca K. Škerl,
Gregor Dugar

1.
(zimski)

90

 

 

30

120

240

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Kazensko pravo in postopek

Damjan Korošec,
Vid Jakulin,
Katja Filipčič,
Katja Šugman,
Matjaž Ambrož,
Primož Gorkič

1.
(zimski)

90

 

 

30

120

240

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Upravno pravo in postopek

Rajko Pirnat,
Bruna Žuber

 

 

 

 

 

 

 

 

8

2.
(poletni)

60

 

30

30

120

240

Predmeti GOSPODARSKOPRAVNEGA usmeritvenega modula:

 

PREDMET

 

NOSILEC/NOSILKA

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

 

P

 

S

 

V

 

D

Gospodarsko pravo in postopek

Peter Grilc,
Miha Juhart,
Klemen Podobnik,
Ana Vlahek,
Jerca K. Škerl

1.
(zimski)

90

 

 

30

120

240

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Delovno pravo in postopek

Luka Tičar

1.
(zimski)

45

 

45

30

120

240

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomska analiza delovanja trga in podjetja v EU

Katarina Zajc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

2.
(poletni)

45

 

45

30

120

240

Predmeti DRŽAVNOPRAVNEGA usmeritvenega modula:

 

PREDMET

 

NOSILEC/NOSILKA

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

 

P

 

S

 

V

 

D

Teorija države z zakonodajnim procesom

Miro Cerar,
Aleš Novak,
Tilen Štajnpihler Božič

1.
(zimski)

90

 

 

30

120

240

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Ustavno procesno pravo

Igor Kaučič,
Saša Zagorc,
Samo Bardutzky

1.
(zimski)

90

 

 

30

120

240

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Upravno pravo in postopek

Rajko Pirnat,
Bruna Žuber

 

 

 

 

 

 

 

 

8

2.
(poletni)

60

 

30

30

120

240

Predmeti MEDNARODNOPRAVNEGA usmeritvenega modula:

 

PREDMET

 

NOSILEC/NOSILKA

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

 

P

 

S

 

V

 

D

Izbrana poglavja mednarodnega prava

Vasilka Sancin,
Maša Kovič Dine

1.
(zimski)

30

 

15

15

60

120

 

8

2.
(poletni)

30

 

15

15

60

120

Mednarodno kazensko pravo

Damjan Korošec,
Vasilka Sancin

1.
(zimski)

75

 

15

30

120

240

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Mednarodno gospodarsko pravo

Peter Grilc,
Klemen Podobnik,
Ana Vlahek

 

 

 

 

 

 

 

 

8

2.
(poletni)

90

 

 

30

120

240

Izbirni predmeti:

 

PREDMET

 

NOSILEC/NOSILKA

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

P

S

V

D

Etika pravniških poklicev

Miro Cerar,
Aleš Novak

2.
(poletni)

45

 

 

45

90

180

6

Ius commune - rimsko pravo in evropska pravna tradicija

Marko Kambič

2.
(poletni)

45

 

 

45

90

180

6

Kriminologija

Katja Filipčič

2.
(poletni)

45

 

 

45

90

180

6

Lokalna samouprava

Saša Zagorc

2.
(poletni)

45

 

 

45

90

180

6

Medicinsko kazensko pravo in sodna medicina

Jože Balažic,
Damjan Korošec

2.
(poletni)

45

 

 

45

90

180

6

Mednarodno in evropsko pravo socialne varnosti

Grega Strban

2.
(poletni)

25

20

 

45

90

180

6

Mednarodno pravo oboroženih spopadov

Vasilka Sancin

2.
(poletni)

30

 

15

45

90

180

6

Nepremičninsko pravo

Miha Juhart,
Aleš Galič,
Ana Vlahek

2.
(poletni)

30

15

 

45

90

180

6

Osebnostno pravo

Barbara Novak,
Viktorija Ž. Skubic

2.
(poletni)

45

 

 

45

90

180

6

Pravo in jezik v evropski tradiciji

Katja Škrubej

2.
(poletni)

45

 

 

45

90

180

6

Pravo in psihologija

Katja Šugman Stubbs

2.
(poletni)

45

 

 

45

90

180

6

Primerjalno ustavno pravo

Saša Zagorc,
Samo Bardutzky

2.
(poletni)

45

 

 

45

90

180

6

Upravna znanost

Rajko Pirnat,
Mitja Horvat

2.
(poletni)

45

 

 

45

90

180

6

Ustavna jamstva v civilnih postopkih

Aleš Galič,
Jerca Kramberger Škerl

2.
(poletni)

30

15

 

45

90

180

6

Združitve, prevzemi in prestrukturiranje gospodarskih družb

Marko Simoneti

2.
(poletni)

45

 

 

45

90

180

6

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115