Predmetnik 2024/2025

Legenda:
P – predavanja
S – seminar
V – vaje
D – druge oblike pedagoškega dela
SDŠ – samostojno delo študenta 

PREDMET

 OSILEC/NOSILKA

SEMESTER

KONTAKTNE URE

SDŠ

SKUPAJ UR

ECTS

P

S

V

D

Filozofija prava z metodologijo pravnega vrednotenja

Miro Cerar,
Aleš Novak

1. (zimski)

60

 

 

30

90

180

6

 

 

 

 

 

 

 

Mednarodno zasebno pravo in postopek

Jerca Kramberger Škerl,
Aleš Galič

1. (zimski)

60

 

 

30

90

180

6

 

 

 

 

 

 

 

Predmet usmeritvenega modula 1

 

1. (zimski)

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Predmet usmeritvenega modula 2

 

1. (zimski)

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Predmet usmeritvenega modula 3

 

 

 

 

 

 

 

 

8

2. (poletni)

 

 

 

 

 

 

Izbirni predmet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2. (poletni)

 

 

 

 

90

180

Izbirni predmet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2. (poletni)

 

 

 

 

90

180

Diplomsko delo

 

1. (zimski)

 

 

 

10

50

60

12

2. (poletni)

 

 

 

40

260

300

 

Predmeti SPLOŠNEGA usmeritvenega modula:

PREDMET

 NOSILEC/NOSILKA

SEMESTER

KONTAKTNE URE

SDŠ

SKUPAJ UR

 ECTS

P

S

V

D

Civilno pravo in postopek

Barbara Novak,
Viktorija Ž. Skubic,
Miha Juhart,
Aleš Galič,
Damjan Možina,
Jerca K. Škerl,
Gregor Dugar

1. (zimski)

90

 

 

30

120

240

8

 

 

 

 

 

 

 

Kazensko pravo in postopek

Damjan Korošec,
Vid Jakulin,
Katja Filipčič,
Katja Šugman,
Matjaž Ambrož,
Primož Gorkič

1. (zimski)

90

 

 

30

120

240

8

 

 

 

 

 

 

 

Upravno pravo in postopek

Bruna Žuber,
Katja Štemberger Brizani

 

 

 

 

 

 

 

8

2. (poletni)

60

 

30

30

120

240

Predmeti GOSPODARSKOPRAVNEGA usmeritvenega modula:

 PREDMET

NOSILEC/NOSILKA

SEMESTER

KONTAKTNE URE

SDŠ

 SKUPAJ UR

 ECTS

P

S

V

D

Gospodarsko pravo in postopek

Peter Grilc,
Miha Juhart,
Klemen Podobnik,
Ana Vlahek,
Jerca K. Škerl

1. (zimski)

90

 

 

30

120

240

8

 

 

 

 

 

 

 

Delovno pravo in postopek

Luka Tičar

1. (zimski)

45

 

45

30

120

240

8

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomska analiza delovanja trga in podjetja v EU

Katarina Zajc

 

 

 

 

 

 

 

8

2. (poletni)

45

 

45

30

120

240

Predmeti DRŽAVNOPRAVNEGA usmeritvenega modula:

 PREDMET

NOSILEC/NOSILKA

SEMESTER

KONTAKTNE URE

SDŠ

SKUPAJ UR

ECTS

 P

S

V

D

Teorija države z zakonodajnim procesom

Miro Cerar,
Aleš Novak,
Tilen Štajnpihler Božič

1. (zimski)

90

 

 

30

120

240

 8

 

 

 

 

 

 

 

Ustavno procesno pravo

Igor Kaučič,
Saša Zagorc,
Samo Bardutzky

1. (zimski)

90

 

 

30

120

240

8

 

 

 

 

 

 

 

Upravno pravo in postopek

Bruna Žuber,
Katja Štemberger Brizani

 

 

 

 

 

 

 

8

2. (poletni)

60

 

30

30

120

240

Predmeti MEDNARODNOPRAVNEGA usmeritvenega modula:

 PREDMET

NOSILEC/NOSILKA

SEMESTER

KONTAKTNE URE

SDŠ

SKUPAJ UR

ECTS

 P

S

V

D

Izbrana poglavja mednarodnega prava

Vasilka Sancin,
Maša Kovič Dine

1. (zimski)

30

 

15

15

60

120

8

2. (poletni)

30

 

15

15

60

120

Mednarodno kazensko pravo

Damjan Korošec,
Vasilka Sancin

1. (zimski)

75

 

15

30

120

240

8

 

 

 

 

 

 

 

Mednarodno gospodarsko pravo

Peter Grilc,
Klemen Podobnik,
Ana Vlahek

 

 

 

 

 

 

 

8

2. (poletni)

90

 

 

30

120

240

Izbirni predmeti:

 PREDMET

NOSILEC/NOSILKA

SEMESTER

KONTAKTNE URE

SDŠ

SKUPAJ UR

ECTS

P

S

V

D

Etika pravniških poklicev

Miro Cerar,
Aleš Novak

2. (poletni)

45

 

 

45

90

180

6

Ius commune - rimsko pravo in evropska pravna tradicija

Marko Kambič

2. (poletni)

45

 

 

45

90

180

 6

Kriminologija

Katja Filipčič

1. (zimski)

45

15

 

30

90

180

6

Lokalna samouprava

Saša Zagorc

2. (poletni)

45

 

 

45

90

180

6

Medicinsko kazensko pravo in sodna medicina

Damjan Korošec,
Tomaž Zupanc

2. (poletni)

60

 

 

30

90

180

6

Mednarodno in evropsko pravo socialne varnosti

Grega Strban

2. (poletni)

25

20

 

45

90

180

6

Mednarodno pravo oboroženih spopadov

Vasilka Sancin

2. (poletni)

30

 

15

45

90

180

 6

Nepremičninsko pravo

Miha Juhart,
Aleš Galič,
Ana Vlahek

2. (poletni)

30

15

 

45

90

180

6

Osebnostno pravo

Barbara Novak,
Viktorija Ž. Skubic

1. (zimski)

60

 

 

30

90

180

6

Pravica do poštenega sojenja v civilnih zadevah

Aleš Galič,
Jerca Kramberger Škerl

2. (poletni)

30

15

 

45

90

180

6

Pravo in jezik v evropski tradiciji

Katja Škrubej

1. (zimski)

60

 

 

30

90

180

6

Pravo in psihologija

Katja Šugman Stubbs

2. (poletni)

45

 

 

45

90

180

6

Primerjalno ustavno pravo

Saša Zagorc,
Samo Bardutzky

2. (poletni)

45

 

 

45

90

180

6

Upravna znanost

Rajko Pirnat

2. (poletni)

45

 

 

45

90

180

6

Združitve, prevzemi in prestrukturiranje gospodarskih družb

Marko Simoneti

2. (poletni)

45

 

 

45

90

180

6

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115