Razpis za vpis v študijsko leto 2020/2021

Na spletni strani Univerze v Ljubljani je bil  25. 2. 2020 objavljen  razpis za vpis v magistrske programe 2. stopnje, med njimi tudi razpis za vpis v magistrski program Pravo 2. stopnje, ki ga razpisuje Pravna fakulteta v Ljubljani.

ŠTEVILO VPISNIH MEST

Za magistrski študijski program Pravo 2. stopnje je Pravna fakulteta v Ljubljani skupno razpisala 250 mest za vpis; od tega za:  redni študij:

  • 200 vpisnih mest za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU in
  • 5 vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce

      za: izredni študij:

  • 25 vpisnih mest za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU in
  • 15 vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce.

     ter za: vzporedni študij:

·         5 vpisnih mest za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU.

 PRIJAVNI ROKI

- prijavni rok: od 17. 6. do 19. 9. 2020

POSTOPEK PRIJAVE

Kandidati morajo prijavo za vpis v ta študijski program oddati elektronsko prek spletnega portala eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava. Podrobna navodila za izpolnjevanje obrazca so dosegljiva na omenjeni spletni strani.

Kandidati lahko prijavo za vpis oddajo na dva načina, in sicer z digitalnim potrdilom ali z uporabniškim imenom in geslom:

  • Če se kandidat na razpis prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca ne pošilja po pošti. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do konca prijavnega roka.
  • Če se kandidat elektronsko prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ, nato pa ga natisniti, podpisati in osebno dostaviti ali priporočeno poslati po pošti do roka na naslov: Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Referat za študentske zadeve 1. in 2. stopnje, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana. Kot pravočasno oddana se šteje vloga, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena z istim besedilom, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, ter podpisana, osebno dostavljena ali priporočeno poslana do konca prijavnega roka.

Ob morebitnih  težavah pri vstopu v elektronsko vlogo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem se lahko kandidati po pomoč obrnejo na Podporo SIGEN-CA (telefon: 01/4788 590), za ostala tehnična vprašanja pri izpolnjevanju elektronske vloge je na voljo Podpora eVŠ, za vsebinska vprašanja v zvezi z razpisom za vpis pa referat za študentske zadeve Pravne fakultete

ŠOLNINA

Šolnina za magistrski študijski program Pravo 2. stopnje na Pravni fakulteti v Ljubljani za leto 2020/21 znaša 4.000,00 EUR. 

Študentom, ki se bodo vpisali v redni študij in so državljani Republike Slovenije ali drugih držav članic EU ter državljanom držav, s katerimi ima Slovenija sklenjen posebni bilateralni sporazum (Bosna in Hercegovina, Severna Makedonija, Srbija, Črna gora, Kosovo), šolnine ne bo potrebno plačati.  Šolnine za izredni študij v magistrskih študijskih programih 2. stopnje, šolnine za tujce, ki niso državljani držav članic EU, ter šolnine za redni študij za vse kandidate, ki že imajo predhodno pridobljeno stopnjo izobrazbe, ki je po veljavnem Zakonu o visokem šolstvu enakovredna izobrazbi, ki se jo pridobi po zaključenem magistrskem študijskem programu 2. stopnje, so objavljene na spletnih straneh Univerze v Ljubljani, v Ceniku storitev za študente.

KANDIDATI S TUJIMI LISTINAMI O IZOBRAŽEVANJU

Kandidati, ki se za vpis prijavljajo s tujimi listinami o izobraževanju, morajo zaradi ugotavljanja izpolnjevanja vpisnih pogojev vložiti zahtevo za priznanje tujega izobraževanja. Informacije o postopkih priznavanja izobraževanja ter obrazci in navodila so dosegljivi na spletnih straneh Univerze v Ljubljani.  Dodatne informacije o tem postopku daje  Darja Rabzelj, vodja mednarodne pisarne (telefon: 01/42 03 223 ali e-naslov: darja.rabzelj@pf.uni-lj.si)

VEČ INFORMACIJ

Podrobnejše informacije o magistrskem  študijskem programu Pravo 2. stopnje in o prijavi na razpis za vpis v ta program za leto 2020/21 lahko pridobite:

Leto PLUS

Informativni dan bo potekal v ponedeljek, 18. 5. 2020 ob 15. uri na Pravni fakulteti.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115