Razpis za vpis v študijsko leto 2023/2024

Na spletni strani Univerze v Ljubljani je bil  22. 3. 2023 objavljen razpis za vpis v magistrske programe 2. stopnje, med njimi tudi razpis za vpis v magistrski program Pravo 2. stopnje, ki ga razpisuje Pravna fakulteta v Ljubljani.


ŠTEVILO VPISNIH MEST

Za magistrski študijski program Pravo 2. stopnje je Pravna fakulteta v Ljubljani skupno razpisala 250 mest za vpis; od tega

      za  redni študij:

  • 200 vpisnih mest za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU
  • 1 vpisno mesto  za Slovence brez slovenskega državljanstva
  • 4 vpisna mesta za tujce

      za izredni študij:

  • 25 vpisnih mest za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU
  • 5 vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva
  • 10 vpisnih mest za tujce

     ter za vzporedni redni študij:

  • 5 vpisnih mest za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU. PRIJAVNI ROKI

  • prijavni rok za vpisna mesta za državljane RS in državljane članic EU: od 17. 6. do 20. 9. 2023
  • prijavni rok za vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce: od 17. 6. do 25. 8. 2023.POSTOPEK PRIJAVE

Kandidati morajo prijavo za vpis v ta študijski program oddati elektronsko prek spletnega portala eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava. Podrobna navodila za izpolnjevanje obrazca so dosegljiva na omenjeni spletni strani.

Kandidati lahko prijavo za vpis oddajo na dva načina, in sicer z digitalnim potrdilom ali z uporabniškim imenom in geslom.

Ob morebitnih  težavah pri vstopu v elektronsko vlogo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem se lahko kandidati po pomoč obrnejo na Podporo SIGEN-CA (telefon: 01/4788 590), za ostala tehnična vprašanja pri izpolnjevanju elektronske vloge je na voljo Podpora eVŠ, za vsebinska vprašanja v zvezi z razpisom za vpis pa referat za študentske zadeve Pravne fakulteteŠOLNINA

Šolnina za magistrski študijski program Pravo 2. stopnje na Pravni fakulteti v Ljubljani za leto 2023/24 znaša 4.000,00 EUR. 

Študentom, ki se bodo vpisali v redni študij in so državljani Republike Slovenije ali drugih držav članic EU ter državljanom držav, s katerimi ima Slovenija sklenjen posebni bilateralni sporazum (Bosna in Hercegovina, Severna Makedonija, Srbija, Črna gora, Kosovo), šolnine ne bo potrebno plačati. 

Šolnine za izredni študij v magistrskih študijskih programih 2. stopnje, šolnine za tujce, ki niso državljani držav članic EU, ter šolnine za redni študij za vse kandidate, ki že imajo predhodno pridobljeno stopnjo izobrazbe, ki je po veljavnem Zakonu o visokem šolstvu enakovredna izobrazbi, ki se jo pridobi po zaključenem magistrskem študijskem programu 2. stopnje, so objavljene na spletnih straneh Univerze v Ljubljani, v Ceniku storitev za študente.KANDIDATI S TUJIMI LISTINAMI O IZOBRAŽEVANJU

Kandidati, ki se za vpis prijavljajo s tujimi listinami o izobraževanju, morajo zaradi ugotavljanja izpolnjevanja vpisnih pogojev vložiti zahtevo za priznanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Informacije o postopkih priznavanja izobraževanja ter obrazci in navodila so dosegljive na spletnih straneh Univerze v Ljubljani

Dodatne informacije o tem postopku za kandidate, ki se želijo vpisati na magistrski študijski program Pravo 2. stopnje na Pravni fakulteti v Ljubljani, daje Darja Rabzelj, vodja fakultetne mednarodne pisarne (telefon: 01/ 42 03 223 ali e-naslov: darja.rabzelj@pf.uni-lj.si).VEČ INFORMACIJ

Podrobnejše informacije o magistrskem študijskem programu Pravo 2. stopnje in o prijavi na razpis za vpis v ta program za leto 2023/24 lahko pridobite:Leto PLUSINFORMATIVNI DAN

Informativni dan za magistrski študijski program Pravo 2. stopnje je potekal v sredo, 24. maja 2023, kjer smo predstavili študijski program, postopek prijave in vpisa za študijsko leto 2023/24.

Če ste informativni dan zamudili si lahko predstavitev pogledate tukaj.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115