Razpis za vpis v študijsko leto 2024/2025

Na spletni strani Univerze v Ljubljani je bil  29. 3. 2024 objavljen razpis za vpis v magistrske programe 2. stopnje, med njimi tudi razpis za vpis v magistrski program Pravo 2. stopnje, ki ga razpisuje Pravna fakulteta v Ljubljani.


ŠTEVILO VPISNIH MEST

Za magistrski študijski program Pravo 2. stopnje je Pravna fakulteta v Ljubljani skupno razpisala 250 mest za vpis; od tega

      za  redni študij:

  • 200 vpisnih mest za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU
  • 1 vpisno mesto  za Slovence brez slovenskega državljanstva
  • 4 vpisna mesta za tujce

      za izredni študij:

  • 25 vpisnih mest za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU
  • 5 vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva
  • 10 vpisnih mest za tujce

     ter za vzporedni redni študij:

5 vpisnih mest za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU.


 PRIJAVNI ROKI

  • prijavni rok za vpisna mesta za državljane RS in državljane članic EU: od 17. 6. do 22. 9. 2024
  • prijavni rok za vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce: od 17. 6. do 25. 8. 2024.


POSTOPEK PRIJAVE

Kandidati morajo prijavo za vpis v ta študijski program oddati elektronsko prek spletnega portala eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava. Podrobna navodila za izpolnjevanje obrazca so dosegljiva na omenjeni spletni strani.

Kandidati lahko prijavo za vpis oddajo na dva načina, in sicer z digitalnim potrdilom ali z uporabniškim imenom in geslom.

Ob morebitnih  težavah pri vstopu v elektronsko vlogo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem se lahko kandidati po pomoč obrnejo na Podporo SIGEN-CA (telefon: 01/4788 590), za ostala tehnična vprašanja pri izpolnjevanju elektronske vloge je na voljo Podpora eVŠ, za vsebinska vprašanja v zvezi z razpisom za vpis pa referat za študentske zadeve Pravne fakultete.


ŠOLNINA

Šolnina za magistrski študijski program Pravo 2. stopnje na Pravni fakulteti v Ljubljani za leto 2024/25 znaša 4.000,00 EUR. 

Študentom, ki se bodo vpisali v redni študij in so državljani Republike Slovenije ali drugih držav članic EU ter državljanom držav, s katerimi ima Slovenija sklenjen posebni bilateralni sporazum (Bosna in Hercegovina, Severna Makedonija, Srbija, Črna gora, Kosovo), šolnine ne bo potrebno plačati.  Šolnine za izredni študij v magistrskih študijskih programih 2. stopnje, šolnine za tujce, ki niso državljani držav članic EU, ter šolnine za redni študij za vse kandidate, ki že imajo predhodno pridobljeno stopnjo izobrazbe, ki je po veljavnem Zakonu o visokem šolstvu enakovredna izobrazbi, ki se jo pridobi po zaključenem magistrskem študijskem programu 2. stopnje, so objavljene na spletnih straneh Univerze v Ljubljani, v Ceniku storitev za študente.


KANDIDATI S TUJIMI LISTINAMI O IZOBRAŽEVANJU

Kandidati, ki se za vpis prijavljajo s tujimi listinami o izobraževanju, morajo zaradi ugotavljanja izpolnjevanja vpisnih pogojev vložiti zahtevo za priznanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Informacije o postopkih priznavanja izobraževanja ter obrazci in navodila so dosegljive na spletnih straneh Univerze v Ljubljani.

Dodatne informacije o tem postopku za kandidate, ki se želijo vpisati na magistrski študijski program Pravo 2. stopnje na Pravni fakulteti v Ljubljani, daje Urša Zakrajšek, referat za doktorski študij (telefon: 01/ 42 03 121 ali e-naslov: ursa.zakrajsek@pf.uni-lj.si).


VEČ INFORMACIJ

Podrobnejše informacije o magistrskem študijskem programu Pravo 2. stopnje in o prijavi na razpis za vpis v ta program za leto 2024/25 lahko pridobite:



Leto PLUS



INFORMATIVNI DAN

Informativni dan za magistrski študijski program Pravo 2. stopnje bo potekal v sredo, 22. maja 2024.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115