Program izobraževanja sodnikov o konkurenčnem pravu EU
Program izobraževanja sodnikov o konkurenčnem pravu EU

Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (IPP-PF) je bil po uspešno izvedenem projektu v letih 2008-2009 leta 2011 na razpisu Generalnega direktorata za konkurenco Evropske komisije ponovno izbran kot nosilec projekta Training of national judges in EU competition law. Program izobraževanja sodnikov na področju evropskega konkurenčnega prava IPP-PF organizira v sodelovanju z Centrom za izobraževanje v pravosodju pri Ministrstvu za pravosodje RS, Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani, Pravno fakulteto Univerze v Mariboru in Ekonomsko fakulteto Univerze v Zagrebu.Cilj projekta je omogočiti sodnikom in drugemu strokovnemu osebju slovenskih in hrvaških sodišč, da se seznanijo s temelji konkurenčnega prava Evropske unije ter jih preko poglobljene analize evropske in nacionalne zakonodaje ter ključne prakse Sodišča Evropske unije in Evropske komisije usposobiti za učinkovito odločanje v konkurenčnopravnih zadevah.

Tokratno izobraževanje, ki je spričo tega, da projekt financirajo Evropska komisija, IPP in tri sodelujoče fakultete, brezplačno, poteka od decembra 2011 do marca 2012 v obliki treh seminarjev, ki bodo potekali v Ljubljani, Mariboru in Zagrebu. Predavali bodo priznani domači in tuji strokovnjaki s področja konkurenčnega prava. Poleg klasičnih predavanj bo izobraževanje potekalo tudi v obliki diskusije in skupinskega obravnavanja primerov. Poudarek na seminarjih bo predvsem na obravnavanju tistih aktualnih vprašanj konkurenčnega prava, s katerimi lahko pridejo v stik nacionalni sodniki.

Več o projektu najdete na spletni strani projekta: http://www.konkurencnopravo.eu/

 

 

Galerija