Odgovornost zaščititi v teoriji in praksi 2013

KONFERENCA

ODGOVORNOST ZAŠČITITI V TEORIJI IN PRAKSI 

11. – 12. april 2013 

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

Namen KONFERENCE O ODGOVORNOSTI ZAŠČITITI V TEORIJI IN PRAKSI je ponuditi priložnost znanstvenikom, da sodelujejo v interdiciplinarni akademski debati o teoretičnih in praktičnih posledicah koncepta Odgovornost zaščititi (ang. Responsibility to Protect – RtoP). Konferenca bo organizirana kot forum, kjer bodo lahko mednarodni pravniki in raziskovalci v skupni debati s politologi predstavili svoja razmišljanja za razvoj koncepta odgovornost zaščititi in njegovo uporabo v praksi.

Dan pred konferenco bo potekalo srečanje regionalnih kontaktnih točk za odgovornost zaščititi. Regionalne kontaktne točke za odgovornost zaščititi bodo sodelovale tudi na prvem dnevu konference v lastnem panelu.

VEČ INFORMACIJ O KONFERENCI

R2P@pf.uni-lj.si

Predsednica organizacijskega odbora konference: dr. Vasilka Sancin, docentka za mednarodno pravoKoordinatorica konference: mag. Maša Kovič Dine, asistentka za mednarodno pravo

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115