Second contemporary challenges of international environmental law conference

Med 5. in 7. junijem 2014 je na Pravni fakulteti v Ljubljani pod vodstvom doc. dr. Vasilke Sancin  potekala že druga interdisciplinarna mednarodna znanstvena konferenca za naslovom SECOND CONTEMPORARY CHALLENGES OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW CONFERENCE - edinstveni forum, ki v interdisciplinarni razpravi išče predloge okolju prijaznih rešitev ob upoštevanju stališč, ki se oblikujejo na vseh kontinentih sveta, tako med izkušenimi kot tudi mlajšimi generacijami. Na konferenci je svoje poglede in predloge rešitev predstavilo 81  priznanih tujih in domačih strokovnjakov in mladih raziskovalcev .  V predstavitvah in skupni razpravi, ki je sledila predstavitvam, so naslovili širok nabor tem od vprašanj konceptualnega razvoja mednarodnega okoljskega prava, razumevanja pravice do okolja, medgeneracijske pravičnosti, avtohtonih ljudstev do številnih ekonomsko usmerjenih pogledov okoljskega urejanja. Predstavljene so bile inovativne rešitve na izzive varovanja voda, oceanov, biodiverzitete in varovanja ogroženih vrst ter gozdov, pogajanja za naslavljanje podnebnih sprememb in vloge nedržavnih akterjev pri oblikovanju novih mehanizmov in praks okoljskega urejanja. Svoja razmišljanja o najnovejših globalnih izzivih mednarodnega okoljskega prava, kot so vprašanje kitolova okoli Antarktike in vloge mednarodnega okoljskega prava pri reševanju podnebnih sprememb, je na gala konferenčni večerji predstavil slavnostni govornik profesor Alan Boyle s Pravne fakultete Univerze v Edinburghu, vodilni strokovnjak s področja mednarodnega okoljskega prava. Ob otvoritvi konference je bila predstavljena tudi nova znanstvena monografija z naslovom International Environmental Law: Contemporary Concerns and Challenges in 2014 (ur. Vasilka Sancin in Maša Kovič Dine), ki je izšla pri GV založbi. Za podporo pri organizaciji konference se iskreno zahvaljujemo Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO, Veleposlaništvu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, Veleposlaništvu Združenih držav Amerike, Riko d.o.o., Domel d.o.o., Veleposlaništvu Španije, Veleposlaništvu Kraljevine Nizozemske, Veleposlaništvu Ljudske republike Kitajske, Pivovarni Union d.d. in Centru za mednarodno in poslovno pravo.

Več informacij o konferenci je dostopnih na spletni strani www.EnvironmentLawConference.com