Mednarodna študentska tekmovanja


MOOT COURT TEKMOVANJA -

TEKMOVANJA V SIMULIRANIH OBRAVNAVAH PRAVNIH PRIMEROV

Pravno znanje se je od nekdaj prenašalo in uveljavljalo z različnimi načini priučitve javnemu nastopanju in javni besedi. »Moot(ing)«, danes v svetu najbolj razširjeno poimenovanje za takšno učenje, tj. pripravo za kasnejši poklic pravnika-govornika, je svoj sedanji pomen dobilo v 16. stoletju v Angliji, kjer je postalo del žargona študentov prava t.i. Inns of Court. S to besedo so študentje začeli označevati nastopanje v simulacijah postopkov pred sodniki, kjer so se urili v argumentiranju fiktivnih pravnih primerov.

V zadnjih nekaj letih je število podobnih simulacij, tj. mednarodnih tekmovanj študentov v poznavanju (zlasti) sodnih postopkov in relevantnih pravnih virov mednarodnih sodišč in drugih ustanov, v svetu zelo naraslo. Že vrsto let se nekaterih med njimi zelo uspešno udeležujejo tudi ekipe študentov ljubljanske Pravne fakultete.

Na tej internetni strani smo zbrali podatke o vseh evropskih in svetovnih tekmovanjih, ki se jih bodo naše ekipe udeležile letos. Na spodnjem delu te strani smo pripravili povezave (linke), ki vas pripeljejo do individualnih strani posameznih ekip oz. tekmovanj, z informacijami o pogojih, pod katerimi se lahko študentje ekipi pridružijo, o načinu in trajanju dela, o vodjih ekip in kontaktnih osebah itd. Predlagamo tudi, da si preberete Navodila, ki jih je o sodelovanju na tekmovanjih sprejel Senat PF.

Poleg vsake individualne povezave na tej strani bomo objavljali tudi hitre povezave na strani z najbolj aktualnimi informacijami za posamezno ekipo.

Pa še nazaj k izvorom: Beseda »moot« izvira iz skupno germanske (*ga)motan, tako kot tudi nam bolj znana (to) meet 'srečati'. Obema sorodna beseda gemot pa je v najstarejših zapisih angleškega prava, t.i. dooms zgodnjesrednjeveške gentilne kneževine Kent, označevala isto kot star skupno slovanski in tudi slovenski izraz veča (izpeljano iz pslovan. *vetiti, ki pomeni »govoriti«), tj. zborovanje skupnosti, na katerem se razpravlja o skupnih pravnih zadevah (odvetnik tako pomeni »tisti, ki govori za/v imenu nekoga«).

Prav srečevanje z namenom uriti se v veščinah pravnega argumentiranja in javnega nastopanja je tudi naš namen.

Vabimo vas, da se nam pridružite!

Katja Škrubej
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115