Inštituti in centri

Pravna fakulteta je v času svojega delovanja ustanovila raziskovalne inštitute. Inštitut za mednarodno pravo in mednarodne odnose deluje v okviru fakultete,  ostali so s časoma  postali pravno neodvisni subjekti, še vedno pa so tesno povezani s fakulteto.

Ti inštituti so:

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115