Enovit študijski program

Ime programa Pravo
Lastnosti programa  
Vrsta enovit magistrski
Stopnja druga stopnja
KLASIUS-SRV Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) (17003)
ISCED (ni podatka)
KLASIUS-P Pravo (3801)
KLASIUS-P-16 Pravo (0421)
Frascati Družboslovne vede (5)
Raven SOK Raven SOK 8
Raven EOK Raven EOK 7
Raven EOVK Druga stopnja
Področja/moduli/smeri Ni členitve (študijski program)

Članice Univerze v Ljubljani

Pravna fakulteta
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana, Slovenija
(100 %) - nosilka
Trajanje (leta) 5
Število KT na letnik 60
Načini izvajanja študija redni, izredni

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (moški)
  • magister prava
Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (ženski)
  • magistrica prava
Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (okrajšava)
  •  mag. prava
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115