Zunanja izbirnost

Za študente Pravne fakultete, ki želijo izbrati zunanji izbirni predmet na drugi fakulteti

Študenti PF, ki želijo izbrati zunanji izbirni predmet na drugi fakulteti morajo izpolniti obrazec in ga skupaj s potrjenim učnim načrtom predmeta poslati po elektronski pošti na naslov: milena.kastelic@pf.uni-lj.si Obrazec mora biti popolno izpolnjen, podpisan in žigosan s strani odgovorne osebe drugega visokošolskega zavoda.

Prošnjo za zamenjavo zunanjega izbirnega predmeta oddate v ŠIS-u, ko uspešno opravite izpit (Prošnja: Priznanje obštudijskih dejavnosti – zamenjava izbirnega predmeta). Prošnji morate obvezno priložiti potrdilo o opravljenih obveznostih, drugega visokošolskega zavoda, na katerem ste zunanji izbirni predmet opravljali.

Za študente drugih fakultet, ki želijo izbrati zunanji izbirni predmet na Pravni fakulteti

Določene predmete, ki jih izvaja Pravna fakulteta, lahko izbirajo tudi študenti drugih visokošolskih zavodov. V ta namen izpolnijo obrazec in ga pošljejo po elektronski pošti na naslov milena.kastelic@pf.uni-lj.si Ko opravijo izpit izbranega predmeta, v referatu prejmejo potrdilo o opravljenih obveznostih.

Seznam zunanjih izbirnih predmetov Univerze v Ljubljani
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115