Pogoji za napredovanje po programu

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent oziroma študentka opraviti študijske obveznosti v obsegu najmanj 52 ECTS.
Za napredovanje iz drugega v tretji letnik mora študent oziroma študentka opraviti študijske obveznosti v obsegu 60 ECTS prvega letnika in najmanj 54 ECTS drugega letnika.
Za napredovanje iz tretjega v četrti letnik mora študent oziroma študentka opraviti študijske obveznosti v obsegu 60 ECTS drugega letnika in najmanj 54 ECTS tretjega letnika.
Za napredovanje iz četrtega v peti letnik mora študent oziroma študentka opraviti študijske obveznosti v obsegu 60 ECTS tretjega letnika in najmanj 54 ECTS četrtega letnika.
Študent lahko v višji letnik napreduje tudi pod izrednimi pogoji, o čemer odloča Komisija za študijske zadeve PF UL na podlagi zakona in Statuta UL.
Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik zaradi neizpolnitve obveznosti, ki so določene kot pogoj za napredovanje v višji letnik. Letnik lahko ponavlja študent, ki je v letniku, ki se ponavlja, opravil obveznosti vsaj v obsegu 30 ECTS.
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115