Postopek pridobitve posebnega statusa študenta

Vlogo za pridobitev posebnega statusa (s posebnimi potrebami, vrhunski športnik ali priznan umetnik) izpolnite v ŠIS-u (Prošnje /Prošnje za dodelitev posebnega statusa). Vloge se vlagajo osebno v referatu za študentske zadeve ali priporočeno po pošti, s pripisom »Komisija za študentske zadeve.

Prošnji morate obvezno priložiti prilogo Pravilnika o študentih s posebnim statusom na UL

  • priloga 1 (vrhunski športnik, priznan umetnik) ali
  • priloga 2 (s posebnimi potrebami)

Prošnjo lahko vložite v začetku študijskega leta, lahko pa tudi kadarkoli med študijskim letom, ko so izpolnjeni pogoji za podelitev posebnega statusa.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115