Publikacije Pravne fakultete

Knjige navedenih zbirk lahko kupite v Knjigarni Pravna na fakulteti.

NOVOSTI

ZBIRKE

LITTERA

Uredniški odbor:
akad. prof. dr. Marijan Pavčnik, glavni in odgovorni urednik
izr. prof. dr. Senko Pličanič, član
prof. dr. Aleš Galič, član
izr. prof. dr. Katja Filipčič, članica

SCRIPTA

Uredniški odbor:
prof. dr. Igor Kaučič, glavni in odgovorni urednik
izr. prof. dr. Erik Kerševan, član
prof. dr. Grega Strban, član
doc. dr. Aleš Novak, član

MANET

Uredniški odbor:
prof. dr. Peter Grilc, glavni in odgovorni urednik
prof. dr. Katja Šugman Stubbs, članica
izr. prof. dr. Katja Škrubej, članica

Izdajateljski svet

Predsednik sveta prof. dr. Saša Zagorc

Člani:
prof. dr. Rajko Pirnat
prof. dr. Saša Zagorc
prof. dr. Katarina Zajc
izr. prof. dr. Vasilka Sancin
izr. prof. dr. Primož Gorkič
izr. prof. dr. Katja Škrubej
doc. dr. Aleš Novak
doc. dr. Tilen Štajnpihler Božič
doc. dr. Luka Tičar
akad. prof. dr. Marijan Pavčnik
prof. dr. Igor Kaučič
prof. dr. Peter Grilc
as. Boštjan Koritnik


 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115