Podporniki filma in dogodkov ob 100-letnici Pravne fakultete Univerze v Ljubljani


ZLATI PODPORNIKI

Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji O.P., d.o.o.
Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji je bila ustanovljena leta 1989 z vizijo, da strankam zagotavlja edinstvene in njihovim potrebam prilagojene pravne rešitve. V tem času smo postali vodilna odvetniška družba za gospodarsko in civilno pravo v Sloveniji, ki svoje storitve ponuja širokemu naboru strank v različnih gospodarskih sektorjih. Ključni gradnik našega uspeha so naši zaposleni, med njimi kar 28 odvetnic in odvetnikov, ki so svojo zakladnico pravnega znanja začeli polniti prav na PF UL, kasneje pa dopolnjevali s študijem na svetovno priznanih tujih univerzah.  Zaradi tega in bogatih izkušenj z delom na največjih projektih doma in v regiji se lahko pohvalimo z zmožnostjo zagotavljanja strokovne pravne podpore, ki je primerljiva s storitvami globalnih odvetniških družb. Ker je k našim uspehom bistveno pripomoglo tudi znanje, ki smo ga pridobili na PF UL, s ponosom in vnemo podpiramo različne dejavnosti PF UL. Več o nas si pa lahko preberete na: www.rppp.si.
    
Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d.o.o.
Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki je bila ustanovljena leta 1986 in se je od svoje ustanovitve razvila v eno izmed največjih slovenskih in regionalnih pisarn. Njeni odvetniki redoma nudijo nasvete tako domačim kot tujim fizičnim in pravnim osebam. Med stranke odvetniške pisarne se uvrščajo tuje in domače korporacije ter fizične osebe in različne države (vlade, ministrstva) ter paradržavne institucije. Kljub temu, da je odvetniška pisarna v osnovi gospodarskopravna pisarna, za razliko od večine drugih velikih pisarn nudi pravne storitve na vseh pravnih področjih (»full-service«), tudi na kazenskopravnem. Odvetniška pisarna je ustanoviteljica regionalnega pravnega združenja Adriatic Legal Network (ALN) s podružnico v Bruslju, od leta 2019 pa tudi članica in koordinatorka za CEE regijo združenja Andersen Global - mednarodnega združenja pravno samostojnih in neodvisnih pisarn, ki združuje več kot 5000 davčnih in pravnih strokovnjakov in deluje na več kot 170 lokacijah po vsem svetu. Cilj delovanja odvetniške pisarne je vsakodnevna profesionalna rast ter nudenje prvovrstnih storitev tako na pravnem kot davčnem področju. Več o odvetniški pisarni, regionalnem združenju ALN in mednarodni mreži Andersen Global si lahko preberete na spletni strani www.senica.si.


   
Odvetniki Šelih & partnerji, o.p., d.o.o. 
Odvetniki Šelih & partnerji, o.p., d.o.o. smo odvetniška pisarna, ki domačim in tujim pravnim osebam nudimo celovit nabor gospodarskopravnih storitev in nadaljujemo tradicijo pisarne, ustanovljene leta 1961.
ZAUPANJE
Zaupanje strank pridobimo z osredotočenostjo na poslovne cilje vsake stranke, s predanostjo, strokovnostjo in odzivnostjo.
Spoštujemo visoko poslovno integriteto in poklicno etiko.
ZNANJE
Verjamemo, da je za uspeh ključno celovito poznavanje pravnih področij in široko znanje naših sodelavcev. Zaradi dolgoletne tradicije in zadovoljstva strank ob številnih uspešno izpeljanih transakcijah in najzahtevnejših projektih nas pravni direktoriji, kot so Chambers and Partners, IFLR1000 in The Legal 500, redno uvrščajo med najboljše odvetniške pisarne.
SODELOVANJE
S sodelovanjem z uglednimi mednarodnimi odvetniškimi družbami in članstvom v mednarodnih mrežah neodvisnih odvetniških družb Lex Mundi in SEE Legal sledimo in soustvarjamo mednarodne pravne trende.Naša družbena odgovornost se kaže v skrbi za zaposlene in vlaganju v njihov razvoj, v poštenih in transparentnih odnosih s strankami in poslovnimi partnerji ter skrbnem odnosu do okolja in družbe, v kateri delujemo.Zavarovalnica Triglav, d.d.
Skupina Triglav
 z znanjem, izkušnjami in finančno močjo že 120 let upravičuje zaupanje strank, da bo najbolje poskrbela za njihovo varnost in prihodnost. Ključna stebra poslovanja sta zavarovalništvo in upravljanje premoženja. Največja zavarovalno-finančna skupina v regiji Adria in ena vodilnih v jugovzhodni Evropi posluje v šestih državah in na sedmih trgih, zaposluje pa preko 5.200 sodelavcev. Skupina Triglav ohranja čvrsto finančno stabilnost, visoko kapitalsko ustreznost in dobičkonosnost poslovanja, kar potrjujeta tudi prejeti visoki bonitetni oceni "A" s strani dveh priznanih bonitetnih agencij. Glavne vrednote družbe so odzivnost, enostavnost in zanesljivost, poslanstvo pa ustvarjanje varnejše prihodnosti. Z vizijo osredotočenosti na stranke stremi k dinamičnemu razvoju novih načinov poslovanja, ki so temelj odgovornega dolgoročnega razvoja, ter dobičkonosnemu in varnemu poslovanju.
SREBRNI PODPORNIKI

Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o.

Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o. je uveljavljena odvetniška družba, ki nudi celovite pravne rešitve na izbranih področjih gospodarskega in civilnega prava tako domačim kot tujim javnim in zasebnim institucijam ter drugim gospodarskim subjektom. Strankam nudi celovito pravno svetovanje, strokovni pristop ter k poslovnim ciljem usmerjene rešitve. Odvetniška družba se redno uvršča med najboljše slovenske odvetniške družbe na področjih svojega delovanja, ob tem pa je tudi ena izmed ustanovnih članic združenja Adriala, združenja neodvisnih odvetniških družb, ki imajo sedež v devetih jurisdikcijah SEE regije.
Odvetništvo/Studio legale Starman/Velkaverh

V razvoj odvetništva na območju Slovenske Istre je Odvetniška pisarna/Studio legale Starman/Velkaverh vpeta že več kot 45 let, vse od leta 1972, ko jo je ustanovil odvetnik Danijel Starman. Odvetniška pisarna tradicionalno deluje na področju civilnega in gospodarskega prava, deluje pa tudi na drugih področjih. Bogatim izkušnjam neposrednega zastopanja na sodiščih je pripisati tudi vodilo pisarne, da vselej in vsak pravni spor poizkusimo rešiti po izvensodni poti, saj je le učinkovita rešitev praviloma tudi poslovno in osebno boljša od, čeprav ugodne, odločitve. Ohranjanje tradicionalnih vrednot slovenskega odvetništva je poslanstvo naše pisarne, ki ga uspešno uveljavljamo tudi z aktivnim delovanjem v Odvetniški zbornici Slovenije ter z mednarodnim delovanjem, ki krepko presega meje Evropske Unije.


Odvetniška pisarna Wolf Theiss – Podružnica v Sloveniji
Wolf Theiss je ena izmed vodilnih odvetniških družb na območju srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope (CEE/SEE), s pisarnami v 13 državah, kar nam omogoča, da strankam nudimo celostne in učinkovite storitve v vseh jurisdikcijah. Naš ugled temelji na kombinaciji lokalnega znanja, močnih mednarodnih zmogljivostih in uporabi novih tehnologij, ki omogočajo še učinkovitejše upravljanje projektov in transakcij. Strankam nudimo storitve svetovanja v najzahtevnejših pravnih zadevah, predvsem na področju gospodarskega prava in mednarodnih transakcij. Našo izkušeno ekipo v Ljubljani sestavljajo pravniki z obsežnimi izkušnjami v kompleksnih primerih s področja bančništva, gospodarskega prava, prava nepremičnin, konkurenčnega prava, delovnega prava ter drugih področij.PODPORNIKI
KRKA, d. d., Novo mesto GEN energija, d.o.o.Tax-Fin-Lex, d.o.o.Litteralis, d.o.o. Ernst & Young Svetovanje, d.o.o. Nebra, d.o.o. Pošta Slovenije, d.o.o.Radio televizija Slovenija Univerza v Ljubljani
Akademija za gledališče, radio in televizijo


Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115