Časovnica aktivnosti: pretekli dogodki in napovedi

    ----------------------------------------------------------------------------------

  • marec 2019 – maj 2020: »Imeti svoj glas« (predstavitve po katedrah ob 100-letnici PF); koordinator: as. dr. Miha Hafner. Dogodkom je posvečena posebna podstran.

Napovedi dogodkov drugih članic Univerze v Ljubljani so na voljo na spletni strani Univerze Ljubljani, na tem naslovu: https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/100_let_ul/dogodki_clanic/

POMEMBNO: NAPOVED IN PRIJAVA DODATNIH AKTIVNOSTI JE ŠE VEDNO MOGOČA.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115