Dan fakultete 15. april 2020                                          

DAN PRAVNE FAKULTETE, 15. APRIL 2020

Leto 2020 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani poteka v duhu praznovanja 100. obletnice njene ustanovitve. Zaradi izrednih razmer in poostrenih ukrepov zaradi pandemije novega koronavirusa (COVID-19) nam letos slovesnosti ob Dnevu Pravne fakultete ne bo uspelo izvesti v živo in z neposrednim druženjem. Si pa ob tej priložnosti lahko pogledate dekanov nagovor in preberete govor zaslužnega profesorja dr. Ljuba Bavcona, ki je letošnji slavnostni govornik. Prof. Bavcon je bil dekan naše fakultete, ko je ta praznovala 50 let svojega obstoja.

Kot eden vrhuncev Dneva Pravne fakultete je bilo predvideno tudi odkritje doprsnega kipa prof. dr. Ivana Žolgerja. Fotografijo že izdelanega kipa in nekaj informacij o prof. Žolgerju si lahko prav tako ogledate na tej strani. Slovesno bomo kip odkrili takoj, ko bodo razmere to dopuščale.

Ogled dokumentarnega filma o zgodovini Pravne fakultete "Imeti svoj glas"

Uspešen zaključek konference Pravo in (r)evolucija 1920-2020Pravna fakulteta kot vsako leto tudi letos svojim študentom in diplomantom podeljuje nagrade in priznanja za njihove dosežke v času študija, in sicer: zlate listine za izjemen študijski uspeh študentom, ki so končali študij s povprečno oceno 9,01 ali več, priznanja in pohvale za vrhunske diplomske naloge ter priznanja in pohvale za odmevne dosežke na področju obštudijskih dejavnosti. Prav tako podeljuje priznanja pedagogom, raziskovalcem, strokovnim delavcem in drugim osebam, ki so povezane s Pravno fakulteto. 

Priznanja za izjemen študijski uspeh - ZLATA LISTINA 

Zlata listina se podeli za izjemen študijski uspeh (povprečna ocena 9,01 ali več) študentu I. stopnje, ki je opravil zadnji izpit v obdobju med 16. marcem preteklega leta in 15. marcem leta, v katerem se listina podeljuje. Pri izračunu povprečne ocene se upoštevajo vse pozitivne in negativne ocene predmetov, ki se upoštevajo pri vsoti točk ECTS, ki je podlaga za pridobitev diplome. Študent je moral tekoče napredovati, brez ponavljanja ali pavziranja. 

Zlato listino prejmejo naslednji študenti (vsi tudi že diplomanti): 


 

Ime

Priimek

Povprečna ocena

1.

Vid

Žepič

9,70

2.

Klemen

Kreča

9,60

3.

Tilen

Majnik

9,59

4.

Teja

Pirnat

9,56

5.

Marjanca

Ambrožič

9,53

6.

Larisa

Vrtačnik Jarc

9,42

7.

Luka

Štrubelj

9,39

8.

Anže

Kimovec

9,32

9.

Gal

Gračanin

9,29

10

Ana

Samobor

9,27

11.

Jan

Kohek

9,16

12.

Anže

Molan

9,15

13.

Hana

Palčič Vilfan

9,14

14.

Urša

Demšar

9,11

15.

Monika

Jejčič

9,06Priznanja za VRHUNSKE MAGISTRSKE DIPLOMSKE NALOGE

1) Brina Žitnik: »Izredne razmere in odgovornost držav po mednarodnem investicijskem pravu«.
Mentorica: izr. prof. dr. Vasilka Sancin, predsednica komisije: doc. dr. Maša Kovič Dine. 

2) Žiga Pavletič: »Kazenskopravna krivda kot družbi potrebna fikcija«.
Mentor: prof. dr. Matjaž Ambrož, predsednik komisije: prof. dr. Matjaž Jager. 

3) Jernej Renko: »Varstvo osebnih podatkov potrošnika v pogodbah o dobavi digitalnih vsebin ali digitalnih storitev po Direktivi (EU) 2019/770«.
Mentor: prof. dr. Damjan Možina, predsednik komisije: doc. dr. Matija Damjan. 

4) Ana Auer: »Tehnike mediacije glede na različnost spora«.
Mentorica: izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl, predsednik komisije: prof. dr. Aleš Galič. 


Pohvale za NADPOVPREČNE MAGISTRSKE DIPLOMSKE NALOGE
 

1) Kaja Smolnikar: »Zakonitost uporabe avtonomnega orožja v mednarodnem pravu«.
Mentorica: izr. prof. dr. Vasilka Sancin, predsednica komisije: doc. dr. Maša Kovič Dine. 

2) Anja Škof: »Ustavna procesna jamstva v arbitražnih postopkih«.
Mentorica: izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl, predsednik komisije: prof. dr. Aleš Galič.


Priznanja za ODMEVNE DOSEŽKE NA PODROČJU OBŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI 

1) Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition (več o tekmovanju tukaj) 
Ekipa študentov Pravne fakultete, Katja Grünfeld, Iva Ramuš Cvetkovič in Rok Kljajič (trener, coach), prejme priznanje za izjemni nastop pred sodniki Meddržavnega sodišča v Haagu in osvojitev 1. mesta v svetovnem finalu mednarodnega tekmovanja Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition, ki je potekalo  24. oktobra 2019, v Washingtonu D.C. (ZDA) na sedežu Ameriške vesoljske agencije (NASA). Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani je tako postala svetovni prvak v mednarodnem pravu vesolja. 

2) All - European International Humanitarian and Refugee Law Moot Court Competition (več o tekmovanju tukaj)
Ekipa študentov Pravne fakultete, Domen Vajkard Kilar Pahernik, Lucija Komelj in Urban Praprotnik, prejme priznanje za uvrstitev v polfinale tekmovanja 4. All –European International Humanitarian and Refugee Law Moot Court Competition, tekmovanjeu iz mednarodnega humanitarnega in begunskega prava, med 19 sodelujočimi ekipami, ki je potekalo med 20. in 24. novembrom 2019. 

3) Regionalno Moot Court tekmovanje iz poznavanja Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic (več o tekmovanju tukaj)
Ekipa študentov Pravne fakultete, Domen Antonič, Julija Damjanovič, Marcela Dolenc, Tilen Jarc, Iva Šturm, Iza Thaler ter trenerja (coacha) Špela Lovšin in Milan Stanković, prejme priznanje za uvrstitev v polfinale in končno 5. mesto na Regionalnem Moot Court tekmovanju iz poznavanja Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic, ki je potekalo meseca maja 2019 v Banjaluki, v Bosni in Hercegovini. Ekipa je tudi tokrat prejela priznanje za najboljši memorandum tako na strani pritožnika kot tudi na strani države. 

4) Europa Law Moot Court Competition (več o tekmovanju tukaj)
Elena Kukovica prejme priznanje za udeležbo na tekmovanju Europa law moot court, iz poznavanja prava Evropske unije, ki je potekalo aprila 2019, kjer je prejela pohvalo za 2. najboljšo oratorko.

5) Frankfurt Investment Arbitration Moot Court (več o tekmovanju tukaj)
Ekipa študentov Pravne fakultete, Iva Ramuš Cvetkovič, Ula Aleksandra Kos, Žaklin Butinar in Nejc Humar, prejme priznanje za zmago na treh predtekmovanjih 13. Frankfurt Investment Arbotration Moot Court tekmovanja, ki so potekala v Moskvi, Milanu in Parizu.

6) European Law Moot Court Competition (ELMC) (več o tekmovanju tukaj)
Študentka Hana Palčič Vilfan prejme priznanje za udeležbo na regionalnem finalu European Law Moot Court Competition (ELMC) tekmovanja v Gentu, kjer je prejela  nagrado za najboljšo govornico Best Speaker Ole Due Award in v tej kategoriji zasedla prvo mesto.

7) Samostojno raziskovanje in zbiranje gradiva za Film o 100. obletnici Pravne fakultete
Študentke in študenti Nika Devetak, Ana Fatur, Tina Jerman, Svit Komel, Tim Obreza, Živa Šketa, Maruša Tomc Arko, Katarina Vrišer in Vid Žepič se podeli priznanje Pravne fakultete za odmevne dosežke na področju obštudijske dejavnosti zaradi njihovega neprecenljivega sodelovanja, ki je pri vseh vključevalo samostojno raziskovanje in zbiranje gradiva po posebej vnaprej pripravljenih merilih, nato pa tudi urejanje vsega fotografskega in filmskega gradiva, pod budnim očesom režiserja profesorja Mirana Zupaniča. Nekateri študentje so pomagali tudi pri realizaciji filma in pri prevajanju besedila v angleški jezik.

 
Pohvale za ODMEVNE DOSEŽKE NA PODROČJU OBŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI

1) Europa Law Moot Court Competition (več o tekmovanju tukaj)
Ekipa študentov Pravne fakultete, Tjaša Kalin, Maruša Juhant, Anže Mediževec in Elena Kukovica prejmejo pohvalo za zasedeno 3. mesto na Europa law moot court, tekmovanju iz poznavanja prava Evropske unije, ki je potekalo aprila 2019.

2) ICC International Commercial Mediation Competition (več o tekmovanju tukaj)
Ekipa študentov Pravne fakultete, Andreja Bohak, Kristina Kuča in Krištof Nojič ter trenerki (coachinji) Tajda Jager in Urša Demšar, prejmejo pohvalo za udeležbo na tekmovanju International Chamber of commerce (ICC) International Commercial Mediation Competition, kjer so med 66 tekmovalnimi ekipami prejeli nagrado za najboljšo uvodno izjavo »special award for opening statement«. 

3) Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition (več o tekmovanju tukaj)
Ekipa študentov Pravne fakultete, Ula Aleksandra Kos, Iva Ramuš Cvetkovič in Tadeja Urbas, ki se je udeležila 2019 Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, tekmovanja iz mednarodnega javnega prava, ki je potekalo med 31. marcem in  6. aprilom 2019 v Washingtonu, D.C., ZDA, prejme pohvalo zaradi uvrstitve med 32. najboljših ekip tekmovanja med 680 sodelujočimi ekipami. Ekipa je v predhodnem delu tekmovanja zasedla 6. mesto. Članica ekipe Tadeja Urbas je prejela tudi nagrado za 24. najboljšo govornico tekmovanja.

4) European Law Moot Court Competition (ELMC) (več o tekmovanju tukaj)
Ekipa študentov Pravne fakultete, Ana Furlan, Hana Palčič Vilfan, Masha Korošec in Patricia Karlatec, prejme pohvalo za udeležbo na regionalnem finalu svetovnega tekmovanja iz poznavanja prava Evropske unije - European Law Moot Court Competition (ELMC), ki je potekalo v Gentu v dneh od 5. do 8. marca 2020. Ekipa je zasedla 5. mesto regionalnega finala, kar jih uvršča med 20 najboljših ekip na svetu. 

5) Pravna klinika Pravo v športu (več o kliniki tukaj)
Kristina Jan in Urša Pirc prejmeta pohvalo za celoletno proaktivno in vestno delo študentskih koordinatork pravne klinike Pravo v športu.

6) Delovno-pravna klinika (več o kliniki tukaj)
Polona Glušič, Špela Markočič in Tadeja Urbas prejmejo pohvalo za celoletno proaktivno in vestno delo študentskih koordinatork Delovno-pravne klinike.

7) Socialnopravna klinika (več o kliniki tukaj)
Š
pela Lovšin prejme pohvalo za celoletno proaktivno in vestno delo študentske koordinatorke Socialnopravne klinike.

8) Pitamičevo tekmovanje študentov prava (več o tekmovanju tukaj)
Ekipa študentov Pravne fakultete, Monika Gradišnik, Gal Gračanin, Tilen Majnik, Hana Palčič Vilfan, Tjaša Pirnat, Iva Ramuš Cvetkovič in Tadeja Urbas prejme pohvalo za sodelovanje pri organizaciji Pitamičevega tekmovanja, kjer študenti tekmujejo  v poznavanju področja ustavnega prava. Gre za tipično simulacijo ustavnosodnega postopka, ki je v slovenskem prostoru ustalila in letos praznuje svojo 11. obletnico. Letos se je na tekmovanje prijavilo preko 20 ekip, oba pisna izdelka pa je oddalo 17 ekip. Zaradi epidemije koronavirusa Covid 19 je bil ustni del tekmovanja odpovedan.

9) Mednarodna konferenca Pravo in (r)evolucija 1920-2020 (več o tekmovanju tukaj)
Študenti Pravne fakultete Liza Jerman, Jan Strajnar, Elena Kukovica, Kaja Gajšek, Peter Podržaj in Mark Jeršič prejmejo pohvalo za sodelovanje pri organizaciji konference Pravo in (r)evolucija 1920 – 2020. Skupina navedenih študentk in študentov je pri organizaciji tega dogodka vsaj mesec dni intenzivno sodelovala, svoje naloge so izpeljali vestno in pravočasno ter pri tem pokazali izjemno mero iznajdljivosti in samoiniciativnosti.


Priznanja PEDAGOGOM in RAZISKOVALCEM

1) Nagrada za IZJEMNO PEDAGOŠKO DELO
Med visokošolskimi učitelji je najvišjo skupno oceno na študentskih anketah v študijskem letu 2018/19 dosegla prof. dr. Katja Šugman Stubbs (4,9) med asistenti pa as. dr. Miha Hafner (4,9), zato se jima podeli nagrado za izjemno pedagoško delo.

2) Nagrada za IZJEMNE ZNANSTVENE DOSEŽKE
Med visokošolskimi učitelji je z objavami v letu 2019 največ SICRIS točk zbral prof. dr. Grega Strban (383,92 točk) med asistenti pa as. dr. Karmen Lutman (176 točk), zato se jima podeli nagrado za izjemne znanstvene dosežke. 

Priznanje za IZJEMNE DOSEŽKE strokovnim delavcem 

Za odlično vodenje Knjižnice Pravne fakultete se priznanje za izjemne dosežke strokovnim delavcem podeli Ireni Kordež, za izjemno strokovno delo v okviru organizacije konference Pravo in (r)evolucija ter za strokovno podporo pri izvajanju evropskih projektov, pa se priznanje za izjemne dosežke strokovnim delavcem podeli mag. Darji Rabzelj.

Priznanje drugim fizičnim ali pravnim osebam – SVEČANA LISTINA 

Svečana listina Pravne fakultete se podeli Mednarodnemu odboru rdečega križa (več tukaj), za pomemben prispevek k dosežkom fakultete na pedagoškem in znanstveno-raziskovalnem področju ter pomemben prispevek k ugledu Pravne fakultete.


Podporniki filma in dogodkov ob 100-letnici Pravne fakultete Univerze v Ljubljani

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115
Dekanov nagovor ob Dnevu fakultete