Simpozij Slovenski pravniki in začetek slovenske državnosti: gradiva in videoposnetki

Kako so z ustanovitvijo nove državne tvorbe, Države SHS in nato Kraljevine SHS, povezani pravniki in kako je s tem procesom povezana ustanovitev Pravne fakultete? Kdo so bili člani slovenske vlade v novembru 1918? Kateri pravniki in s katerimi kariernimi izkušnjami v razpadli Avstro-Ogrski so bili dejavni v vladi, v okviru fakultete in nasploh v politiki? Na kakšne načine in na podlagi katerih prepričanj ter vizij? Kakšen je bil razkorak med politično realnostjo in pravnimi okviri – tistimi, ki so razpadali in tistimi, ki so jih šele vzpostavljali? Kateri so relevantni mednarodnopravni, ustavno-, upravno-, a tudi zasebnopravni vidiki vzpostavitve novih razmerij po razpadu Avstro-Ogrske? Kako je izgledala in kako je delovala izvršna oblast pred letom 1918 in kako kasneje? Katere vzporednice se ponujajo z obdobjem druge svetovne vojne in z obdobjem razpadanja Jugoslavije? 

Stota obletnica razpada habsburške monarhije in oblikovanja Narodne vlade SHS ter bližajoča se obletnica nastanka ljubljanske univerze s Pravno fakulteto sta ponudili prvovrstno spodbudo za iskanje odgovora na zgoraj zastavljena vprašanja. Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in na Inštitutu za novejšo zgodovino smo zato pripravili znanstveni posvet, kjer smo skušali osebe, procese in kontekste med pravom in politiko kar najbolj vsestransko osvetliti. 

Simpozij z naslovom: »Slovenski pravniki in začetki slovenske državnosti« je potekal v četrtek, 8. novembra 2018, program in organizacijo pa sta vodila prof. dr. Katja Škrubej in dr. Jure Gašparič. 

Vsa relevantna gradiva, vključno z videoposnetki simpozija, so dostopna na tej povezavi: http://sistory.si/11686/40622.

Prispevki, pripravljeni za Simpozij, so v obliki razprav izšli tudi v posebni tematski številki revije Prispevki za novejšo zgodovino, naslovljeni »Slovenski pravniki in začetki slovenske državnosti« (L. 59 (2019) št. 2). V digitalni obliki so vsi prispevki na voljo na spletni strani http://ojs.inz.si/pnz/issue/view/19, revija pa bo objavljena tudi v tiskani obliki.