Imeti svoj glas

V okviru obeležitve stote obletnico ustanovitve naše fakultete smo februarja pričeli s ciklom četrtkovih tematskih srečanj v Klubu pravnikov. Cikel smo poimenovali »Imeti svoj glas«. 

Vodilna misel tematskih srečanj je, da bi se vsaj enkrat do Slavnostne akademije, ki bo 18. aprila 2020, predstavile vse katedre Pravne fakultete. 

Namen niza srečanj je odstreti zanimiva poglavja iz bogate zgodovine naše fakultete, spomniti na velike osebnosti, njihovo delo ter na pomembne in prelomne dogodke ali pa zgolj zanimivosti, povezane s to ustanovo. Obenem želimo te tematske sklope povezati tudi s sodobnim izzivi in vprašanji, s katerimi se bosta pravo in Pravna fakulteta soočala v novem stoletju delovanja. 

Cikel se je pričel 7. marca 2019, srečanja pa potekajo ob četrtkih v Klubu pravnikov in so interne narave. Povzetki srečanj in gradiva, povezana z vsakim izmed srečanj, bodo širši javnosti na voljo na tej podstrani.
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115