1. letnik

 

Ime

Nosilci

Predavanja

Seminarji

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. štud.

Samostojno delo

Ure skupaj

ECTS

1.

Uvod v pravoznanstvo

Aleš Novak

120

0

30

0

0

150

300

10

2.

Ustavno pravo

Samo Bardutzky, Saša Zagorc

90

0

45

0

0

135

270

9

3.

Rimsko pravo

Marko Kambič

90

0

45

0

0

135

270

9

4.

Ekonomija

Katarina Zajc

90

0

30

0

0

120

240

8

5.

Pravna zgodovina

Katja Škrubej

50

30

25

0

0

105

210

7

6.

Sociologija prava

Tilen Štajnpihler Božič

45

30

15

0

0

90

180

6

7.

Uvod v civilno pravo

Barbara Novak, Damjan Možina, Viktorija Žnidaršič Skubic

80

0

25

0

0

105

210

7

8.

Evropsko ustavno pravo

Samo Bardutzky, Saša Zagorc

60

0

0

0

0

60

120

4

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115