2. letnik

 

Ime

Nosilci

Predavanja

Seminarji

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. štud.

Samostojno delo

Ure skupaj

ECTS

1.

Kazensko pravo

Damjan Korošec, Katja Filipčič, Matjaž Ambrož, Vid Jakulin

120

0

60

0

0

180

360

12

2.

Kazensko procesno pravo

Katja Šugman Stubbs, Primož Gorkič

75

0

75

0

0

150

300

10

3.

Korporacijsko pravo

Klemen Podobnik

80

40

0

0

0

120

240

8

4.

Stvarno pravo

Miha Juhart

60

0

15

0

0

75

150

5

5.

Finance

Marko Simoneti

90

0

0

0

0

90

180

6

6.

Družinsko pravo

Barbara Novak

75

0

0

0

0

75

150

5

7.

Tuja pravna terminologija

 

30

30

30

0

0

90

180

6

8.

Izbirni predmet 1

 

45

15

0

0

0

60

120

4

9.

Izbirni predmet 2

 

45

15

0

0

0

60

120

4

2. letnik, Tuja pravna terminologija

 

Ime

Nosilci

Predavanja

Seminarji

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. štud.

Samostojno delo

Ure skupaj

ECTS

1.

Tuja pravna terminologija - angleščina

Matej Accetto

30

30

30

0

0

90

180

6

2.

Tuja pravna terminologija – francoščina

Jerca Kramberger Škerl

30

30

30

0

0

90

180

6

3.

Tuja pravna terminologija - italijanščina

Sandro Paolucci

30

30

30

0

0

90

180

6

4.

Tuja pravna terminologija - nemščina

Damjan Korošec, Janez Kranjc

30

30

30

0

0

90

180

6

2. letnik, Izbirni predmeti 3. semestra (Izbirni predmet 1)

 

Ime

Nosilci

Predavanja

Seminarji

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. štud.

Samostojno delo

Ure skupaj

ECTS

1.

Civilno medicinsko pravo

Viktorija Žnidaršič Skubic

60

0

0

0

0

60

120

4

2.

Diplomatsko in konzularno pravo

Vasilka Sancin

45

15

0

0

0

60

120

4

3.

Kriminologija

Katja Filipčič

45

15

0

0

0

60

120

4

4.

Osebnostno pravo

Barbara Novak, Viktorija Žnidaršič Skubic

60

0

0

0

0

60

120

4

5.

Pravno raziskovanje in pisanje

Andrej Kristan

45

10

5

0

0

60

120

4

6.

Pravo, podoba in film v pravni zgodovini

Katja Škrubej

45

15

0

0

0

60

120

4

7.

Pravo intelektualne lastnine

Klemen Podobnik

45

15

0

0

0

60

120

4

8.

Primerjalno ustavno pravo

Samo Bardutzky, Saša Zagorc

45

15

0

0

0

60

120

4

9.

Teorija države

Aleš Novak, Tilen Štajnpihler Božič

45

15

0

0

0

60

120

4

10.

Uvod v  primerjalno  pravo

Aleš Novak

45

15

0

0

0

60

120

4

11.

Varstvo zasebnosti v kazenskih postopkih

Primož Gorkič
Aleš Završnik

45

15

0

0

0

60

120

4

12.

Volilno in parlamentarno pravo

Saša Zagorc

45

15

0

0

0

60

120

4

2. letnik, Izbirni predmeti 4. semestra (Izbirni predmet 2)

 

Ime

Nosilci

Predavanja

Seminarji

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. štud.

Samostojno delo

Ure skupaj

ECTS

1.

Arbitražno pravo in ARS

Aleš Galič

45

15

0

0

0

60

120

4

2.

Evropsko pravo človekovih pravic

Samo Bardutzky, Saša Zagorc

45

15

0

0

0

60

120

4

3.

Evropsko zasebno pravo

Damjan Možina

45

15

0

0

0

60

120

4

4.

Izvršilno kazensko pravo

Matjaž Ambrož

45

15

0

0

0

60

120

4

5.

Latinski jezik za pravnike

Janez Kranjc

45

15

0

0

0

60

120

4

6.

Medicinsko kazensko pravo in sodna medicina

Damjan Korošec, Jože Balažic

45

15

0

0

0

60

120

4

7.

Mednarodne organizacije

Maša Kovič Dine, Vasilka Sancin

45

0

15

0

0

60

120

4

8.

Pravne veščine v praksi I

Habilitirani učitelji

10

20

0

0

0

90

120

4

9.

Pravo varstva pred diskriminacijo

Tilen Štajnpihler Božič

45

15

0

0

0

60

120

4

10.

Zgodovina evropskih civilnih kodifikacij in ius commune Europaeum

Katja Škrubej, Marko Kambič

45

15

0

0

0

60

120

4

11.

Zgodovina kazenskega prava

Marko Kambič

45

15

0

0

0

60

120

4

12.

Tuja pravna terminologija - angleščina

Matej Accetto

30

30

30

0

0

90

180

6

13.

Tuja pravna terminologija – francoščina

Jerca Kramberger Škerl

30

30

30

0

0

90

180

6

14.

Tuja pravna terminologija - italijanščina

Sandro Paolucci

30

30

30

0

0

90

180

6

15.

Tuja pravna terminologija - nemščina

Damjan Korošec, Janez Kranjc

30

30

30

0

0

90

180

6

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115