2. letnik

Legenda:
P – predavanja
S – seminar
V – vaje
D – druge oblike pedagoškega dela
SDŠ – samostojno delo študenta

 

PREDMET

 

NOSILEC

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

 

P

 

S

 

V

 

D

Kazensko pravo

Vid Jakulin, Damjan Korošec, Katja Filipčič, Matjaž Ambrož         

 3.

(zimski)

 

90

 

 

30

 

 

90

 

210

 

12

4.

(poletni)

 

30

 

 

30

 

 

90

 

150

 

SKUPAJ

 

120

 

 

60

 

 

180

 

360

Kazensko procesno pravo

Katja Šugman,
Primož Gorkič,
Miha Hafner

3.
(zimski)

 

30

 

 

45

 

 

75

 

135

 

10

4.
(poletni)

 

30

 

 

45

 

 

75

 

165

 

SKUPAJ

 

60

 

 

90

 

 

150

 

300

Korporacijsko pravo

Klemen Podobnik

3.
(zimski)

 

80

 

40

 

 

 

120

 

240

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

80

 

40

 

 

 

120

 

240

Stvarno pravo

Miha Juhart

3.
(zimski)

 

60

 

 

15

 

 

75

 

150

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

60

 

 

15

 

 

75

 

150

Finance

Marko Simoneti

 

 

 

 

 

 

 

 

6

4.
(poletni)

 

90

 

 

 

 

90

 

180

 

SKUPAJ

 

90

 

 

 

 

90

 

180

Tuja pravna
terminologija – angleščina ali nemščina ali francoščina ali italijanščina

Matej Accetto, Damjan Korošec, Janez Kranjc,
Jerca Kramberger Škerl,
Sandro Paolucci

 

 

 

 

 

 

 

 

6

4.
(poletni)

 

30

 

30

 

30

 

 

90

 

180

 

SKUPAJ

 

30

 

30

 

30

 

 

90

 

180

Družinsko pravo

Barbara Novak

 

 

 

 

 

 

 

 

5

4.
(poletni)

 

75

 

 

 

 

75

 

120

 

SKUPAJ

 

75

 

 

 

 

75

 

120

Izbirni
predmet 1

 

3.
(zimski)

 

 

 

 

 

60

 

120

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

60

 

120

Izbirni
predmet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4.
(poletni)

 

 

 

 

 

60

 

120

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

60

 

120

Izbirni predmeti 3. semestra (izbirni predmet 1):

 

PREDMET

 

NOSILEC

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

P

S

V

D

Civilno medicinsko pravo

Viktorija Žnidaršič Skubic

3.
(zimski)

 

60

 

 

 

 

60

 

120

 

4

Diplomatsko in konzularno pravo

Vasilka Sancin

3.
(zimski)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Kriminologija

Katja Filipčič

3.
(zimski)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Osebnostno pravo

Barbara Novak,
Viktorija Žnidaršič Skubic

 

3.
(zimski)

 

60

 

 

 

 

 

60

 

120

 

4

Pravno raziskovanje in pisanje

Andrej Kristan

3.
(zimski)

 

45

 

10

 

5

 

 

60

 

120

 

4

Pravo, podoba in film v pravni zgodovini

Katja Škrubej

 

3.
(zimski)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Pravo intelektualne lastnine

Klemen Podobnik

3.
(zimski)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Primerjalno ustavno pravo

Saša Zagorc,
Samo Bardutzky

3.
(zimski)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Teorija države

Miro Cerar,
Aleš Novak,
Tilen Štajnpihler Božič

 

3.
(zimski)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Uvod v primerjalno pravo

Aleš Novak,
Miro Cerar

3.
(zimski)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Varstvo zasebnosti v kazenskih postopkih

Primož Gorkič,
Aleš Završnik

 

5.
(zimski)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Volilno in parlamentarno pravo

Saša Zagorc

 

3.
(zimski)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Izbirni predmeti 4. semestra  (izbirni predmet 2):

 

PREDMET

 

NOSILEC

 

SEMESTER

KONTAKTNE URE

 

SDŠ

 

SKUPAJ UR

 

ECTS

P

S

V

D

Arbitražno pravo in ARS

Aleš Galič

4.
(poletni)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Evropsko pravo človekovih pravic

Saša Zagorc,
Samo Bardutzky

4.
(poletni)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Evropsko zasebno pravo

Damjan Možina

4.
(poletni)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Izvršilno kazensko pravo

Matjaž Ambrož

4.
(poletni)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Latinski jezik za pravnike

Janez Kranjc

4.
(poletni)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Medicinsko kazensko pravo in sodna medicina

Damjan Korošec,
Jože Balažic

 

4.
(poletni)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Mednarodne organizacije

Vasilka Sancin,
Maša Kovič Dine

4.
(poletni)

 

45

 

 

15

 

 

60

 

120

 

4

Pravne veščine v praksi I

habilitirani učitelji

4.
(poletni)

 

10

 

20

 

 

 

90

 

120

 

4

Pravo varstva pred diskriminacijo

Tilen Štajnpihler Božič

4.
(poletni)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Zgodovina evropskih civilnih kodifikacij in ius commune Europaeum

Marko Kambič,
Katja Škrubej

 

 

4.
(poletni)

 

 

45

 

 

15

 

 

 

 

60

 

 

120

 

 

4

Zgodovina kazenskega prava

Marko Kambič

4.
(poletni)

 

45

 

15

 

 

 

60

 

120

 

4

Tuja pravna
terminologija –
angleščina

Matej Accetto

 

4.
(poletni)

 

30

 

30

 

30

 

 

90

 

180

 

6

Tuja pravna
terminologija –
francoščina

Jerca Kramberger Škerl

 

4.
(poletni)

 

30

 

30

 

30

 

 

90

 

180

 

6

Tuja pravna
terminologija –
italijanščina

Sandro Paolucci

 

4.
(poletni)

 

30

 

30

 

30

 

 

90

 

180

 

6

Tuja pravna
terminologija –
nemščina

Janez Kranjc,
Damjan Korošec

 

4.
(poletni)

 

30

 

30

 

30

 

 

90

 

180

 

6

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115