Po kreativni poti do praktičnega znanja - študijsko leto 2018/19


Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je 1. decembra 2017 objavil Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - po kreativni poti do znanja 2017-2020.

Namen razpisa je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. Ob partnerskem sodelovanju visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom mladi pridobijo konkretne in praktične izkušnje že med izobraževanjem.

Posamezna fakulteta je lahko na razpis v okviru drugega odpiranja oddala predloge za največ pet projektov, ki so morali vključevati najmanj 4 in največ 8 študentov ter sodelovanje pedagoškega in delovnega mentorja (dejavnost 1). Vsak projekt mora vključevati sodelovanje vsaj ene gospodarske družbe oz. samostojnega podjetnika posameznika. Letos se ponovno izvaja medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks strokovnih delavcev in pedagoških mentorjev iz visokošolskih zavodov ter delovnih mentorjev iz (ne)gospodarstva (dejavnost 2).

Posamezni projekt se lahko izvaja najmanj 3 in največ 5 mesecev, vendar najkasneje do 31. 7. 2019.

Pravna fakulteta v Ljubljani je na razpis prijavila in dobila odobrenih pet projektov, v skupni vrednosti 80.025,00 EUR.

Seznam pridobljenih projektov Pravne fakultete:

Administrativna podpora projektnim ekipam: Darja Rabzelj in Lea Kremič

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115