Organizacijska struktura

Dekan Pravne fakultete
prof. dr. Grega Strban

Vodja aktivnosti ob 100-letnici PF in predstavnica v Organizacijskem odboru za 100 let UL:
izr. prof. Katja Škrubej 

Programski in organizacijski odbor za mednarodni znanstveni simpozij: izr. prof. dr. Matej Accetto (predsednik), doc. dr. Aleš Novak, izr. prof. dr. Katja Škrubej 

Programski in organizacijski odbor za simpozij 100 let PF in 100 let Vlade: izr. prof. Katja Škrubej in dr. Jure Gašparič (INZ) 

Programski in organizacijski odbor za slavnostno akademijo: prof. dr. Janez Kranjc, izr. prof. dr. Katja Škrubej,  as. dr. Maša Kovič-Dine, as. dr. Miha Hafner v sodelovanju s prof. Miranom Zupaničem (AGRFT); 

Programski in organizacijski odbor za film: prof. dr. Grega Strban, izr. prof. dr. Katja Škrubej  in režiser prof. Miran Zupanič (AGRFT);  

Nosilki aktivnosti posveta o knjižnicah sta vodji knjižnic v sodelovanju z direktorjem knjižnice in z izr. prof. K. Škrubej, nosilka aktivnosti »Strokovno srečanje Erasmus koordinatorjev« pa je mag. Darja Rabzelj; 

Programski svet ob 100 PF (predstavniki po katedrah):

Katedra za ustavno pravo: doc. dr. Samo Bardutzky; Katedra za teorijo in sociologijo prava: doc. dr. Aleš Novak; Katedra za pravnoekonomske znanosti: prof. dr. Katarina Zajc; Katedra za upravno pravo: prof. dr. Rajko Pirnat; Katedra za kazensko pravo: as. dr. Miha Hafner; Katedra za civilno pravo: prof. dr. Barbara Novak; Katedra za delovno in socialno pravo: doc. dr. Luka Tičar; Katedra za pravno zgodovino: izr. prof. dr. Katja Škrubej; Katedra za mednarodno pravo: izr. prof. dr. Vasilka Sancin.
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115