Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijsko leto 2018/2019


Sklad je 1. 10. 2018 na svoji spletni strani objavil javni razpis Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijsko leto 2018/2019. Namen izvedbe projektov je povezovanje visokošolskih zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem oz. regionalnem okolju ter izvajanje inovativnih prožnih oblik učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj študentov. Javni sklad sofinancira projekte, ki se izvajajo v skupinah od 6 do 10 študentov pod mentorstvom pedagoškega mentorja in strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja. Posamezni projekt se izvaja tri oz. štiri mesece, zaključiti se mora najkasneje do 31. 7. 2019.

Pravna fakulteta v Ljubljani je na razpisu dobila odobrenih vseh pet prijavljenih projektov, v skupni vrednosti 81.704,00 EUR.

Seznam projektov:

Administrativna podpora projektnim ekipam: Darja Rabzelj in Lea Kremič

Projekte sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115