Projekt e-NACTProjekt se izvaja s finančno podporo Programa Evropske unije za temeljne pravice in državljanstvo(JUST/2013/FRC/AG).


e-NACT

e-learning National Active Charter Training / e-učenje Nacionalno aktivno usposabljanje o Listini Evropske unije o temeljnih pravicah

I. Opis projekta

e-NACT
je projekt financiran s strani Evropske unije, ki ga koordinira Center za sodelovanje v pravosodju Evropskega univerzitetnega inštituta iz Firenc (EUI Centre for Judicial Cooperation) in vključuje 11 partnerjev.

Projekt e-NACT predvideva pripravo metodologije in dejavnosti usposabljanja, ki skupaj s strokovnim znanjem sodelujočih strokovnjakov spodbujajo nastanek in utrditev skupne kulture temeljnih pravic. Za dosego tega cilja bo projekt nudil sistematično, interdisciplinarno, povezano in združeno osebno usposabljanje ter e-usposabljanje na naslednjih področjih:

 • varstvo podatkov;
 • azil in migracije;
 • svoboda izražanja in boj proti sovražnemu govoru; 
 • pravice otrok;
 • socialne pravice iz področja delovnega prava.    

Za namene usposabljanja bodo v okviru projekta e-NACT pripravljene nadnacionalne platforme za soočanje in medsebojno učenje med akademiki in pravosodnimi delavci iz različnih držav članic. Pravosodni delavci bodo preko razprav z akademiki in kolegi iz tujine o problemih ali dobrih praksah v zvezi z uporabo Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, poglobili razumevanje Listine ter se seznanili z novimi instrumenti in pojmi za njeno učinkovito uporabo. Na drugi strani pa bodo akademiki pridobljene izkušnje prenesli v projektno zbirko orodij.

Projekt e-NACT traja od 1. novembra 2017 do 31. oktobra 2019.

II. Dejavnosti 

V okviru projekta e-NACT bo vzpostavljeno enostavno orodje za usposabljanje, ki bo vsebovalo tradicionalna orodja ter orodja za e-učenje. Le-ta bodo podlaga za izvedbo 16 usposabljanj za nacionalne sodnike, odvetnike in ostale izbrane pravne strokovnjake. Projekt bo spodbujal pravosodno povezovanje, ki bo povečalo medsebojno zaupanje in sodelovanje med domačimi pravosodnimi delavci. Poleg tega bo podatkovna zbirka nacionalne sodne prakse, ki je bila vzpostavljena v prejšnjih projektih, razširjena.     

Vsaj 422 pravosodnih delavcev iz različnih držav članic bo deležnih usposabljanja. Ta številka pa se bo še povečala preko usposabljanja samih vodij usposabljanj in zagotovitve prostega spletnega dostopa do orodij za usposabljanje po zaključku projekta.    

III. Pričakovani rezultati 

 • Povečati ozaveščenost in zmogljivost pravosodnih delavcev za uporabo interaktivnih pravosodnih tehnik kot načinom izboljšanja učinkovitosti Listine na aktualnih področjih na katerih deluje Evropska unija.
 • Priprava dobro delujočega orodja za usposabljanje, ki bo nacionalnim vodij usposabljanj omogočilo prenos pridobljenega znanja na pravosodne delavce.
 • Zagotoviti, da bodo uspešni zaključki preteklih projektov, ki jih je vodil Center za sodelovanje v pravosodju Evropskega univerzitetnega inštituta iz Firenc, uporabljani in posodobljeni.

Ključni rezultati projekta

Glavna orodja e-NACT platforme za usposabljanje bodo:

 • 5 učnih načrtov za usposabljanje iz izbranih področij;
 • 5 spletnih modulov;
 • 10 nacionalnih učnih načrtov za usposabljanje;
 • 16 usposabljanj (6 nadnacionalnih in 10 nacionalnih);
 • razširjena različica podatkovne baze vzpostavljene v okviru preteklih projektov, ki jih je vodil Center za sodelovanje v pravosodju Evropskega univerzitetnega inštituta iz Firenc;
 • metodološke smernice za usposabljanje.

IV. Projektni Partnerji  Prijavitelj projekta: EUI Centre for Judicial Cooperation 

Deirdre Curtin (vodja projekta), Ilina Hristova (projektni manager), Federica Casarosa (raziskovalna sodelavka), Madalina Moraru (projektna sodelavka) 

Slovenski partner: Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (Saša Zagorc, Maruša Tekavčič Veber)

Ostali partnerji: Belgian Judicial Training Institute, European Inter-University Centre, Université Libre de Bruxelles - Institute d'études européennes, Italian School for the Magistracy, Lisbon Centre for Research in Public Law, National Association of the Romanian Bars, Odysseus Network, University of Florence, University of Parma, University of Pompeu Fabra.

V. Povabilo k sodelovanju

V okviru projekta je bil objavljen razpis za sodelovanje za pravosodne delavce (sodnike in odvetnike), za sodelovanje na naslednjih treh nadnacionalnih delavnicah za usposabljanje:

 • 3-4. december 2018: zaščita otrok, Univerza v Firencah;
 • 28-29. januar 2019: varstvo podatkov, Evropski univerzitetni inštitut iz Firenc;
 • 25-26. februar 2019: pravo migracij in azila, Evropski univerzitetni inštitut iz Firenc.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115