Projekt TRIIALProjekt se izvaja s finančno podporo Programa Evropske unije za Pravosodje (2014 – 2020), na podlagi G. A št. 853832TRIIAL - TRust, Independence, Impartiality and Accountability of judges and arbitrators safeguarding the rule of Law under the EU Charter / Zaupanje, neodvisnost, nepristranskost in odgovornost sodnikov in arbitrov pri zaščiti vladavine prava prek Listine EU

I. Opis projekta

TRIIAL je projekt financiran s strani Evropske unije. Koordinira ga Center za sodelovanje v pravosodju Evropskega univerzitetnega inštituta iz Firenc (EUI Centre for Judicial Cooperation) in vključuje 12 partnerjev.

Projekt TRIIAL podpira generalni direktorat Pravosodje. Zagotavlja izobraževalne dejavnosti in orodja za sodnike, odvetnike, arbitre in druge pravne strokovnjake na področjih, ki so prvenstvenega pomena za uporabo Listine EU o temeljnih pravicah (Listina): zaupanje, neodvisnost, nepristranskost, odgovornost sodnikov in arbitrov. Njegov glavni cilj je pojasniti in razširiti znanje o potencialu Listine za zagotavljanje in izboljševanje standardov temeljnih pravic, kar nazadnje koristi pravni državi držav članic.

Projekt TRIIAL traja od 1. januarja 2020 do 30. junija 2022.

II. Dejavnosti 

V okviru projekta TRIIAL bodo partnerji najprej opravili raziskavo in analizo sodne prakse s področja projekta. Na podlagi tega bo zasnovan priročnik za izobraževanja s pregledom relevantne (nad)nacionalne sodne prakse in prakse Sodišča Evropske unije (SEU) ter materialom za izobraževanje. Priročnik bodo partnerji prevedli v jezik države članice, v kateri delujejo, in ga prilagodili njenim potrebam. Organizirana bodo usposabljanja: štiri nadnacionalna, sedem čezmejnih in pet državnih. Usposabljanj bo deležnih 460 pravosodnih delavcev iz različnih držav članic. Projekt bo nadaljeval prizadevanja za povezovanje in sodelovanje pravnih strokovnjakov. Zasnovano bo tudi orodje za e-učenje s področja vladavine prava in Listine, razširila pa se bo tudi obstoječa zbirka nacionalne sodne prakse, ki je bila vzpostavljena v prejšnjih projektih. 

III. Pričakovani rezultati 

  • Povečana ozaveščenost in sposobnost pravosodnih delavcev za uporabo tehnik pravosodne interakcije kot načina za izboljšanje učinkovitosti Listine na aktualnih področjih delovanja Evropske unije.
  • Povečano poznavanje instrumentov varstva temeljnih pravic EU med pravosodnimi delavci.
  • Izboljšanje sodelovanja in vzajemnega zaupanja med pravosodnimi delavci in izvajalci izobraževanj v okviru čezmejnega pravosodnega sodelovanja.

Ključni rezultati projekta 

  • priročnik za izobraževanja o dodani vrednosti Listine v zvezi z zaupanjem, neodvisnostjo, nepristranskostjo in odgovornostjo sodnikov in arbitrov (slovenski prevod priročnika je na voljo tukaj);
  • tečaj e-učenja o uporabi Listine na teh področjih;
  • posodobitev zbirke nacionalne sodne prakse o uporabi Listine, vzpostavljene v okviru preteklih projektov, ki jih je vodil Center za sodelovanje v pravosodju Evropskega univerzitetnega inštituta iz Firenc;
  • 16 usposabljanj (štiri nadnacionalna, sedem čezmejnih in pet državnih);
  • 10 nacionalnih učnih načrtov za usposabljanje;
  • metodološke smernice za usposabljanje;
  • nacionalna poročila o stanju na področju zaupanja, neodvisnosti, nepristranskosti in odgovornosti sodnikov in arbitrov v naslednjih državah članicah EU: Slovenija, Italija, Španija, Romunija, Poljska, Belgija, Nizozemska, Madžarska in Portugalska (dostopna so tukaj)

IV. Prijavitelj projekta: EUI Centre for Judicial Cooperation 

Gabor Halmai (vodja projekta), Joanna Wielgo (projektni manager), Federica Casarosa (raziskovalna sodelavka), Madalina Moraru (projektna sodelavka), Mariavittoria Cantanzariti (projektna sodelavka).

V. Projektni partnerji 

Slovenski partner: Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

Saša Zagorc, Mohor Fajdiga

Ostali partnerji: Belgian Judicial Training Institute (IFG/IGO), Eötvös Loránd University (ELTE), Institute for Law and Society  (INPRIS), Italian School for the Magistracy (SSM), Lisbon Centre for Research in Public Law (CIDP), National Association of the Romanian Bars (UNBR), The Hague University of Applied Sciences (THUAS), University of Florence (UNIFI), University of Gdansk (UG), University of Maastricht (UM), University of Pompeu Fabra (UPF).
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115