Projekt MIGRALE
Modul Jeana Monneta »Migration and Asylum Law in Europe« (2017 – 2020)

Koordinator modula: doc. dr. Samo Bardutzky 

Pravna fakulteta je na razpis Izvršne agencije EU za izobraževanje, kulturo in avdiovizualne zadeve (EACEA) uspešno prijavila projekt – modul Jeana Monneta z imenom »Migration and Asylum Law in Europe« - in s tem pridobila finančna sredstva za izvedbo novega predmeta z imenom »Pravo migracij in azila« v obdobju treh študijskih let (2017-18, 2018-19, 2019-20). 

Avtor fotografije: Josh Zakary  https://www.flickr.com/photos/joshzakary/21001212389/

Prijava projekta in uvedba novega izbirnega predmeta je odziv na hitro razvijajočo se in izjemno aktualno problematiko migracij v Evropi. Najprej tu verjetno pomislimo na prisilne migracije, tj. na prihod ljudi iz držav izven Evropske unije, in na različne politične in zakonodajne odzive na ta pojav, zlasti seveda v luči velikega števila beguncev, ki v Evropo prihajajo zaradi vojne v Siriji. Vendar pa so pomembna in aktualna tema tudi migracije med državami Evropske unije, kjer pravo EU sicer jamči prost pretok delavcev (in državljanov) med državami članicami, a to še ne pomeni, da ta mobilnost ni politično občutljiva tema, ki je pogosto tema diskusij, tudi med pravniki. Ne nazadnje pa je bilo nasprotovanje prostemu pretoku ljudi v obliki, kot je uveljavljena, tudi pomemben argument v prid odločitvi Velike Britanije, da zapusti EU.

Avtor fotografije: Marco Bono
https://www.flickr.com/photos/marcboon/9683635793

Namen predmeta je tako, da študente seznani s pravno ureditvijo migracij v Evropi, jih opozori na probleme na tem področju, in opremi z znanjem, s katerim se probleme na tem področju rešuje. Predmet je zastavljen tako, da študente opozori na preplet pravnih sistemov, ki delujejo na tem področju: mednarodno pravo, pravo EU, pravo Evropske konvencije o človekovih pravicah in nacionalno (ustavno in upravno) pravo. Namen predmeta je tudi, da študenta z vprašanji prepletanja pravnih sistemov seznani preko obravnave konkretnih primerov, ki so se pojavili v praksi, in s sodelovanjem pravnikov, ki v praksi delujejo na področju migracij.

Délmagyarország/Schmidt AndreaKontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115