Razpored predavanj pri predmetu Pravo migracij in azila

Predmet se izvaja v sklopu modula Jeana Monneta “Migration and Asylum Law in Europe”

Predavanja bo izvajal koordinator modula doc. Dr. Samo Bardutzky, razen kjer je posebej drugače označeno.

Uvodne teme in migracije med državami Evropske unije 

 1. Pravo migracij in azila kot preplet nacionalnega, mednarodnega in evropskega prava  
 2. Migracije in azil med pravom in politiko (prof. dr. Saša Zagorc)
 3. Prost pretok oseb kot neločljiv del procesa gospodarske integracije 
 4. Državljanstvo Evropske unije kot temeljni pravni status in Direktiva o pravicah državljanov
 5. Migracije znotraj Evropske unije in socialne pravice (prof. dr. Grega Strban)       

Migracije v Evropsko unijo 

  6. Združitev družine
  7. Migracije študentov, raziskovalcev in usposobljenih delavcev v EU
  8. Pravice dolgotrajnih rezidentov
  9. Nezakonite migracije, Direktiva o vrnitvi in odvzem prostosti v okviru migracij (prof. dr. Saša Zagorc)
10. Notranje in zunanje meje EU, Schengen, Evropska mejna in obalna straža in vizni sistem

Mednarodno in evropsko pravo azila 

11. Pravice prosilcev za azil po recepcijski direktivi
12. Status in definicija begunca po Ženevski konvenciji iz leta 1951 in po kvalifikacijski direktivi
13. Subsidiarna zaščita
14. Procesni standardi in vprašanja dokazovanja
15. Dublinski sistem in sistem EURODAC
16. Načelo nevračanja (non-refoulement) in prepoved kolektivnih izgonov (prof. dr. Saša Zagorc)

Gostujoča predavanja: Azilno pravo med mednarodnim in evropskim pravom
prof. dr. James Hathaway, Univerza v Michiganu

Praktična delavnica I: Delo sodnika na področju prava migracij in azila
prof. dr. Boštjan Zalar, višji sodnik, Upravno sodišče RS

Praktična delavnica II: Delo svetovalca za begunce oz. pravnega zastopnika migrantov
Mojca Nadles, LL. M. (Harvard), odvetniška kandidatka v odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji, svetovalka za begunce


Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115